Tělocvična opět v provozu

Svícny z chvojí vyrobeny, můžeme všichni opět cvičit. V pondělí budou tanečky a následně další kroužky. 

ŠD: VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Úkol: Nakreslit obrázek nebo vytvořit výrobek na téma: Kouzelné Vánoce
         Pokud budete malovat, zvolte papír A4 nebo A3 ( technika je na vás ), a jestli se dáte do vyrábění, tak velikost není omezená :)
 
Vaše výtvory budeme přijímat v termínu od 24. 11. do 12. 12
Hlasování bude probíhat od 13. 12. do 16. 12
 
Výsledky budou oficiálně vyhlášeny ve středu 21. 12.!!!!!!!!!
 
A o co se soutěží? O punčochu plnou vánočních dobrot :) 
 
 

Výsledky volby zástupce rodičů do Školské rady ZŠ Veleň

Dne 8.11.2016 proběhla v ZŠ Veleň volba zástupce rodičů do Školské rady.
Kandidáti: pí. Marie Gütlová a pí. Petra Klugeová
 
Počet odevzdaných platných hlasů: 55
naplatných hlasů:                             1
počet hlasů pro pí. Gütlovou             27
počet hlasů pro pí. Klugeovou           28
 
Zástupcem rodičů do Školské rady byla zvolena pí. Petra Klugeová.
Zástupcem pedagogů do Školské rady byla zvolena pí. Jana Nováková.
Zástupcem za OÚ Veleň do Školské rady zůstává pí. Lenka Kaiserová.
 
Děkujeme kandidátům i všem rodičům za účast a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Jana Nováková

ŠD - Vánoční výlet do Čokoládovny RODAS

Prosíme rodiče o vyplnění závazné přihlášky, kterou naleznou v Družínku.
Více informací o výletu v odkazu Školní družina :) 
Děkujeme a už se moc těšíme :) 
 

Knižní klub MF

Vážení rodiče,
 
zítra Vaše děti obdrží katalog na Vánoce 2016 od vydavatelství Mladá fronta. Jedná se o možnost nakoupit knihy za zvýhodněné ceny (sleva 20% - 40%) a s dodáním až do školy bez dalších nákladů, tzn. že cena uvedená v katalogu je cenou konečnou.
Jsem moc ráda, že Vám můžeme nabídnout knihy právě z Mladé fronty, protože v jejích nabídkách se objevují i skutečně kvalitní tituly.
Pokud se dětem bude některá kniha líbit a Vy budete s objednávkou souhlasit, prosím o vyplnění objednávkového listu na předposlední straně katalogu včetně Vašeho podpisu. 
Objednávku pak děti odevzdají třídním učitelkám, a to do 25. listopadu. 
Doufám, že tuto možnost uvítáte zejména v čase předvánočním. 
Děkuji za spolupráci.
 
Jitka Halčínová
 

Ředitelské volno

Dne 18. 11. bude ředitelské volno pro žáky školy, mateřská škola bude uzavřena z provozních důvodů (sanitární den).   

Omluva

Ve dnech1. - 7. listopadu se na stránkách objevil chybný údaj o variabilním symbolu za platbu lyžařského výcviku. Došlo k chybě při ukládání textu a publikaci. Pokud jste zaplatili pod jiným VS, nevadí. Za komplikaci se velice omlouváme.  

 

Výlet Noemova archa (ŠD)

Fotografie ze včerejšího výletu již na stránkách rajce.net
 
Moc jsme si včerejší odpoledne užili a už se těšíme na další výlet :) 
 

Třídní schůzky a volba do Školské rady

V úterý 8. 11. od 17:30 budou třídní schůzky, během kterých proběhnou volby jednoho zástupce z řad rodičů do Školské rady. Prosíme rodiče, kteří mají zajem kandidovat, aby svou kandidaturu ohlásili písemně, osobně nebo prostřednictvím mailu do neděle 6. 11. spolu s udáním kontaktu. Od 17 hodin se v ředitelně uskuteční setkání Spolku rodičů - zástupců jednotlivých ročníků. Ve druhém ročníku již schůzky proběhly, v úterý nebudou, žádáme ale rodiče, aby se přišli účastnit volby do Školské rady. 

Výlet Noemova archa - ŠD

Ve čtvrtek 3. listopadu jedeme v rámci ŠD na exkurzi Noemova archa do NM. 
Odjíždět budeme od školy ve 13:00. 
Děti by měly mít batůžek, svačinku na odpoledne, pití a případně nějaké penízky na nákup suvenýrů (není nutné). 
Návrat do školy mezi 16:30 - 17:00. 
 
Děti, které se na výlet nepřihlásily, budou v daný den odcházet po obědě domů!!!!
 
Pozn.: Z peněz, které děti donesly ( 65 Kč ) byl uhrazen autobus. Vstup do muzea bude zaplacen z peněz z družiny. 
 

Den stromů 

Naše škola tento svátek oslavila ve čtvrtek 20. října 2016 projektovým dnem s názvem Den stromů. Žáci pracovali ve svých třídách pod vedením třídních učitelek. Tematice stromů jsme se věnovali z různých úhlů pohledu.

Tento projektový den jsme zahájili informací o vzniku svátku, dále následovalo čtení pohádek o stromech, básničky, pracovali jsme s lesním pexesem, puzzlem, vyplňovali pracovní listy, tvořili herbáře, studovali přírodovědné encyklopedie a další aktivity. Po velké přestávce nás navštívil p.Myslivec, který je hajným v naší oblasti. Jeho přednáška byla velice zajímavá a děti měly spoustu dotazů. Proto jsme ho požádali o další spolupráci. Skupina čtvrtého a pátého ročníku vyrazila do přírody. Podle klíčů určovali stromy, jejich plody, měřili výšku a počítali stáří stromu. 

Završením projektu byla vzájemná prezentace činností, kterými žáci prošli. Za jediný den odvedli žáci v každé třídě obrovský kus práce. O výsledky svého snažení a nové informace se podělili se svými spolužáky a učiteli. Součástí projektu byla i soutěž o nejzelenější třídu. Někteří se skutečně snažili zazelenat co nejvíce a s oblečením sladili i módní doplňky. Myslím, že tento den se vydařil a žáci si odnesli spoustu nových zajímavých informací a zkušeností.
 
I paní vychovatelky s dětmi pokračovaly v celodenním projektu a v odpolední družině šli všichni do přírody. Děti opět určovaly stromy pomocí klíčů, sbíraly přírodní materiál a procházku přírodou si velmi užily. Do soutěže o nejzelenější třídu se zapojily i paní vychovatelky a svůj oděv sladily do nejmenších detailů. :-) I jim moc děkujeme :-)

Šikovné ruce - "Šikovky"

V menu pod odkazem Školní družina je nový odkaz, který se týká kroužku Šikovné ruce. Prosím rodiče, aby zde pravidelně sledovali informace. Děkuji :) 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Prosíme rodiče o pomoc :)
Sbíráme čajové sáčky (nejlépe od ovocných čajů). Čím barevnější tím lepší :) A nezničené.
Děkujeme předem :) 

Výlet ŠD - NOEMOVA ARCHA

20. října jedeme do Národního muzea. Navštívíme expozici NOEMOVA ARCHA. Budeme odjíždět po obědě ( cca 13:15 ). Návrat do 17:00. 
Prosíme rodiče o vyplnění závazné přihlášky, kterou děti dostanou na lístečku. 
Děti, které se výletu nezúčastní, budou odcházet po obědě domů.
 

Školní družina

Prosíme rodiče, aby sledovali novinky školní družiny. 
 

Přeplatky za obědy

Prosíme rodiče dětí, které mají velké přeplatky za obědy, aby pozastavili své trvalé příkazy. Vyúčtování obědů je zveřejňováno na webu každý měsíc. Tím, že rodič věnuje čas od času 5 minut tomu, aby se na vyúčtování podíval a případně pozastavil své trvalé platby, umožňuje nám administrativně zajistit provoz školní jídelny s co nejnižšími náklady. Je to nejlevnější možný systém. Domníváme se, že peníze je lépe vynaložit na děti. Tím, že se sami postaráte o své finance a udržujete stav obědového konta svých dětí pouze v mírném přebytku, nemusíme posílat peníze zpět a pak zase evidovat příchozí platby, nám velmi pomáháte. Děkujeme za vstřícný krok. 

Sluší nám to?

 

Platby obědů

Vážení rodiče,
zatím stále necháváme možnost odhlašovat obědy telefonem a doufáme, že tak jako v letech minulých, se nevyskytne žádný problém. V opačném případě bychom museli přistoupit na odhlašování obědů pouze e-mailem.
Dále bych vás chtěla požádat o kontrolu vyúčtování obědů každý měsíc. V záložce Jídelna - Platby obědů (MŠ nebo ZŠ podle toho, kterou školu vaše dítě navštěvuje) najdete do 5. dne následujícího měsíce vyúčtování pod specifickým symbolem dítěte. Pokud bude váš nedoplatek vyšší nez měsíční částka, kterou máte platit, bude vaše dítě do doby uhrazení odhlášeno ze školního stravování.

Termíny kroužků

Předpokládané termíny kroužků naleznete pod odkazem základní škola, školní kroužky. Některé termíny ještě budou upřesněny, paní učitelka tanečků čeká na svůj rozvrh na VŠ. 

Ceny za kroužky, školku, družinu se mírně zvýší

Na základě probíhající finanční analýzy je nutné navýšení ceny za mateřskou školu na 500,- Kč za měsíc (tj. 25,- Kč denně při 20 dnech měsíční docházky), za kroužky v ZŠ na přibližně 1000,- Kč za pololetí a v případě docházky do družiny 200,- resp. 300,- Kč měsíčně (podle počtu dní docházky). Cena obědů zůstává nezměněna. Podrobná finanční analýza probíhá třetím rokem. To je málo na zásadní závěry mj. proto, že školka proběhla velkou rekonstrukcí, takže není potřeba výrazných investicí do oprav. Je možné, že v příštím roce dojde k dalšímu navýšení plateb. Přesto se domníváme, že ceny v naší ZŠ a MŠ jsou velmi příznivé. Ceny vstoupí v platnost až po projednání obecním zastupitelstvem. 

Provoz MŠ a třídní schůzky

Ve  školce začínáme 1.9. a provoz je běžný, tj. od 6.45h do 16.45h.
Třídní schůzka s rodiči bude v úterý 6.9. v 17h. Těšíme se na děti i na rodiče :-) !
 

Změny ve výuce hudební výchovy ve škole

V letošním školním roce zavádíme hru na flétnu do hodin hudební výchovy do 1. - 3. třídy. Žádáme rodiče o zakoupení zobcové flétny - plastová, německý model. Nakupujte v obchodech s hudebními nástroji, nikoli v hračkářství. Děti budou flétničky potřebovat při vyučování.    

Plavecký výcvik

V záložce "základní škola - ke stažení" je posudek o zdravotní způsobilosti. Pokud nemáte z jara, je potřeba dojít k lékaři. Platnost posudku je jeden rok. V úvodu posudku je třeba doplnit, že se jedná o posudek i na plavání (je uvedena pouze škola v přírodě). 

   

 

Prosinec

 ŠKOLA 

                5. 12. Mikuláš        

               13. 12. vánoční pozvání do školy a den otevřených dveří 

               15. 12. výlet družina 

               16. 12. výlet Muzeum betlémů Karlštejn

               22. 12. vánoční besídky ve třídách

               23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

 

ŠKOLKA

Návštěva Mikuláše, Anděla a Čerta (5. 12. 2016)

Vánoční vystoupení (besídka) v MŠ - 21. 12.

Prázdniny od 23. 12. do 1.1. 

 


Lyžařský kurz

9. 1. - 13. 1. 2017

Richtrovy boudy (www.richtrovyboudy.cz)

4200,- Kč, VS 10201516

Zaplatit prosíme do Vánoc. 

Více informací v kolonce Lyžařský výcvik pod ZŠ.


Škola a školka v přírodě

19. 6. - 23. 6. 2017

DOUBRAVKA, Horní Sokolovec 8, 583 01 Chotěboř

http://www.chatadoubravka.cz/

 


O vzdělávací projekty vytvořené v rámci výzvy EU peníze školám je možné požádat prostřednictvím mailu.  

 

 


Kontakt

ZŠ a MŠ Veleň

Hlavní 46
Veleň - p. Mratín
250 63

ID datové schránky: p2nmtwg


Zš: 283931292
Mš: 283931279
ŠJ: 704786328Dotační program Podpora logopedické prevence

Zprávu o čerpání dotačního programu naleznete pod odrážkou Škola - Projekty

Nadační příspěvek

Mateřská škola děkuje Nadačnímu fondu Tesco za příspěvek, který poskytl naší školce a byl použitý na vybavení MŠ.