Výsledky zápisu do MŠ

Na uvolněné místo bylo přijato nejstarší přihlášené dítě s trvalým bydlištěm v naší obci (narozené 15.6.2014). Ostatní podané žádosti nadále zůstávají v platnosti 30 dní. Rozhodnutí bude vydáno na konci této lhůty. 
(Týká se žádostí podaných během listopadu. Vydaná rozhodnutí není možné měnit; nelze změnit rozhodnutí z května.) 
 
 

ŠD: Soutěž o nejkrásnějšího draka

Dnes ( 14. listopadu ) končí hlasování na FB stránkách. Ve středu si děti ( případně učitelé ) odhlasují draky v budově školy. 
 

Fotky na Rajčeti

Od soboty probíhá postupné zaheslování fotek. Přístupová jména a hesla budou mít žáci v ŽK, ve školce budou informovat paní učitelky. Pár ilustračních fotek bude součástí webu. 
 

Plavání v ZŠ

Od 20. listopadu dojde ke změně rozvrhů. Všechny třídy budou mít tělocvik v pátek 3. a 4. hodinu. Návrat z plavání bude vždy cca ve 12:30, následně budou děti čekat na oběd. Nejprve půjde první ročník, pak druhý atd. V jídelně je pouze 24 míst; jestliže žáci vyšších ročníků, kteří nechodí do družiny, nechtějí čekat, je samozřejmě možné obědy si odhlásit. Děti absolvují 18 lekcí plavání (vždy 2 lekce), cena je 828,- Kč. Úhradu prosíme na účet školy pod VS 4201718 do 30. listopadu. Žákům 4. a 5. ročníku hradí plavání škola a obec. Jejich účast na plavání je povinná. Doprava na plavání bude hrazena v hotovosti; její výše závisí na výši získané dotace, proto bude teprve upřesněna. 

Žáci, kteří jedou na lyžařský výcvik, uhradí za plavání pouze 736,- Kč.  Pokud jste již zaplatili více, přeplatek bude vrácen na účet. 

 

Konec cyklistické sezóny

Během zimy platí zákaz vjezdu na kole do areálu školy. Na cyklisty se těšíme opět na jaře.  
 

ŠD: Nejkrásnější drak

Informace o hlasování naleznete v odkazu ŠD Aktuality.
DRŽÍME VŠEM DĚTEM PALCE!!!!! :) 
 

Ceny kroužků

Na říjnových třídních schůzkách byl vznesen dotaz, proč mají žáci, kteří nechodí do družiny, dražší kroužky. Odpověď: 
Žáci, kteří navštěvují družinu, mají na kroužky slevu.  Žák platí 300,- Kč měsíčně za družinu. Jestliže současně chodí na kroužek, nemůže se některých družinových aktivit účastnit. Proto vnímáme slevu na kroužek jako vhodnou. Druhou variantou by byla stejná cena za kroužek a slevy na družinu podle počtu kroužků. Tento složitější systém slev by byl pro chod školy a kroužků již neúnosný.  

Vznesený dotaz byl důvodem k zamyšlení a opětovnému propočítání nákladů. Ceny kroužků i družiny zůstanou beze změny.

 

Hlasité čtení s Dominikem 

Pondělní procvičování čtení vhodné pro žáky druhé a třetí třídy. Informace zde: Hlasité čtení s Dominikem
 
 

Lyžařský výcvik - odpověď na dotaz

Několik rodičů se dotazovalo, zda je kurz vhodný pro úplné začátečníky. Odpověď zní: SAMOZŘEJMĚ. V loňském roce to byla polovina zúčastněných dětí a většina z nich poslední dny jezdila na vleku. Pouze je lepší, když děti jsou alespoň trochu samostatné. Dítě prvně bez rodičů, prvně na lyžích, nesportující, překvapené z toho, že boty jsou těžké a svoje lyže ani ostatní věci nepozná, to má těžké i přes veškerou péči pedagogů.  
 

Lyžařský výcvik - upomínka

Vážení rodiče, do 15. 10. 2017 bylo nutné uhradit zálohu. Přihlášeno je 59 žáků, k 19. 10. 2017 zálohu zaplatilo pouze 29 dětí! Máme zamluvené ubytování, musíme hradit zálohy. 
 

ŠD: Drakiáda

Z důvodu nepříznivého počasí bude družinová Drakiáda přesunuta na listopad. :(  Snad nám vítr bude konečně přát. 
 

 


 

 

 

 

 

Listopad

1. 11. Halloween v ZŠ (individuálně ve třídách, info. - třídní)

1. 11. Halloween párty ŠD (Borůvky)

2. 11. Strašidýlkový den MŠ

Ředitelské volno pro žáky školy 3. 11. 
9.11 - 8.11. sportovní pobyt Teplice
17.11. Státní svátek
22. 11. Vyhlášení draků a Pexesiády ŠD ( Borůvky + Koťata )
23.11. divadlo v MŠ 
24.11. první plavání v ZŠ

Lyžařský výcvik 2017/18

Termín: 8.1.-12.1. 2018
Misto: Hrabětice, penzion Arnika   
Cena: 4500,- Kč včetně vleků

více informací: Platba za lyžařský výcvik

O vzdělávací projekty vytvořené v rámci výzvy EU peníze školám je možné požádat prostřednictvím mailu.