Platby

Platby realizujte na účet:  27-9122530297/0100
 
 
Pro rozlišení plateb používáme variabilní symboly (školkovné, školka v přírodě, plavání). Navíc  je  každému dítěti  přidělen při nástupu do školky specifický symbol, který zůstává stejný po celou dobu docházky. I specifický symbol je nutné uvádět u každé platby. Neidentifikovatelné platby budou odeslány zpět. 
 
Výše plateb a variabilní symboly pro rok 2017/18:
 
Úplata za předškolní vzdělávání
Pro školní rok 2017/18 byla stanovena na 800,- Kč za měsíc. Výše částky byla stanovena na základě analýzy neinvestičních nákladů a v souladu s §6 vyhláčky č. 14/2015 Sb. v aktuálním znění. 
 
 
    Školkovné: 800,- Kč/měsíc
     VS: 2201718
 
 
 

Plavání:

       VS: 4201718
 

Školka v přírodě:

VS: 5201718