Školní kroužky 2017/18

Kroužky v ZŠ organizujeme v rámci doplňkové činnosti školy, jsou většinou vedeny přímo pedagogy školy a zařazujeme takové  kroužky, které vnímáme jako smysluplné. V letošním školním roce jsme velmi omezeni při organizaci pohybových aktivit. Z tohoto důvodu nemůže být kroužek florbalu. Kvalitními volnočasovými aktivitami se snažíme naplnit i program družiny. Z toho důvodu směřujeme kroužky jen do dvou dnů, aby v ostatních dnech měly děti od 13 do 15 hodin prostor pro společnou řízenou činnost, která nebude narušena příchody a odchody na kroužky. V rámci školní družiny děti tvoří, cvičí, soutěží .....

 

Tanečky - pondělí 15:00 - 15:45. Kroužek bude na OÚ, převedení dětí ze školy je zajištěno, po skončení budou žáci odcházet domů.  Kontakt na lektorku: lucy.strnadova@seznam.cz  

Hravá angličtina - úterý od 13:10. Kroužek je zamýšlen pro žáky 2. ročníku jako možná příprava na povinnou angličtinu; děti se hravou formou sblíží s cizím jazykem.  

Flétna - úterý 15 - 15:45 

Kroužek zobcové flétny je určen dětem mladšího školního věku (1. a 2. třída). Seznámíme se s prvními melodiemi a notami. Tento kroužek je také vhodný pro děti, které potřebují zlepšit dýchací potíže a práci s dechem.

Jóga - úterý 14 - 14:45

Rádi byste, aby se Vaše děti zklidnily a naučily se koncentrovat? Nabízíme Vám cvičení, které zlepšuje zdraví. Děti se naučí uvolnit se a uklidnit, zvýší svou celkovou flexibilitu a stabilitu, naučí se vnímat své tělo.

Děti cvičí pozice vybrané jim na míru. Většinou se jedná o pozice inspirované přírodou a zvířaty, které se učí formou vyprávění příběhů. Vyzkouší si tak, jaké je to být horou, stromem, kočkou, lvem či kobrou. Díky této projekci působí jóga kladně na jejich představivost. Jedna lekce trvá 45 minut. Cvičení je zaměřeno pro děti mladší (1. a 2. třída)

S sebou si vezměte lehké oblečení, pití, máte-li podložku a oblíbené plyšové zvířátko. Cvičíme naboso:-)

Sportovní hry - pondělí 13 - 13:45.  Kroužek je zaměřen na rozvoj všeobecné tělesné přípravy formou hry. Děti se dále seznámí s filozofií juda (jemná cesta) a základními technikami. Naše cvičení přinese zvýšení fyzické i psychické odolnosti a sebedůvěry. Určeno žákům vyšších ročníků, mladší pouze v případě volných míst. Maximální počet žáků je 20. 

 

Kroužky se budou konat od října do konce května (13 - 14 lekcí za pololetí á 45 min.)

Ceny kroužků: 1500,- Kč/rok pro děti, které chodí do družiny

                        2000,- Kč/rok rok pro děti, které nechodí do družiny

                        3000,- Kč/rok pro děti, které nejsou žáky ZŠ a MŠ Veleň

 

Úhrada na účet školy, VS 999. Uvádějte i specifický symbol dítěte. Platbu možno hradit odděleně vždy na jedno pololetí. Plánovanou neúčast na kroužku je nutno písemně omlouvat, aby lektoři věděli, že mohou dítě před začátkem pustit domů. Možnost odhlášení je ke konci pololetí. Platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 2. Možno hradit jednorázově za celý rok. 

 

Minimální počet dětí pro otevření kroužků je 6. V případě dlouhodobé nemoci lektora budou peníze vráceny.