Plán školního roku 2017/18

Září

6. 9. třídní schůzky 5. ročníku

7. 9. Zebra - do školy bezpečně, přednáška PČR pro 1. ročník

15. 9 . piknik (družina)

21. 9. Bookni si! Čtenářská gramotnost pro 3.-5. ročník (http://www.meetfactory.cz/cs/program/detail/bookni-si-aneb-za-knizkami-do-tovarny)

28. 9. státní svátek

29. 9. ředitelské volno pro žáky školy

 

            

Říjen 

           3.  10. dopravní den za účasti PČR  (při nepřízni počasí 5. 10.)  

           19. 10. Svět nevidomích - jak pomoci, výcvik vodících psů atd. Přednáška sdružení Mathilda    

           do 25. 10.  sběr  

            25. 10. dvouhodinové workshopy ve třídách na téma voda    

            26 a 27. 10. podzimní prázdniny

            31. 10. Helloween (individuálně ve třídách)

             

          

Listopad

               1. 11. Helloween (individuálně ve třídách, některé 31. 10.)

                3. 11. ředitelské volno (odstávka vody)

                6.11. - 8.11. sporotvní pobyt v Teplicích 

                13. 11. pedagogická rada

                15.11. vyhlášení výsledků Nejkrásnější drak 

               od 24. 11. plavání (vždy v pátek) 

                              

            

Prosinec

               4.12. Divadlo ZŠ

               5. 12. Mikuláš        

               6. 12. Den otevřených dveří 

               13. 12. vánoční výtvarná dílna 

               14. 12. výlet Toulcův dvůr (družina)

               20. 12. předvánoční posezení s rodiči (2. a 4. třída)

               21. 12. předvánoční posezení s rodiči (1., 3. a 5. třída)

               22. 12. vánoční besídky ve třídách

               23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

Leden

                8. - 12. 1. lyžařský výcvik 

                16. 1. teplákový den

                15. - 19. 1. konzultační hodiny 

                24. 1. pedagogická rada

                31. 1. pololetní vysvědčení 

                

Únor

 2. 2. pololetní prázdniny    

         karneval jako akce ŠD

6., 7., 8., 27. bruslení

15. 2. beach volejbal

12. - 16. 2. barevný týden

 19. 2. – 25. 2. jarní prázdniny

26. 2. vystoupení tanečky

 

 

Březen

          7. 3. army test

          14. 3. beach volejbal 3.- 5. ročník

           15. 3. 3. ročník festival Jeden svět

           23. 3. lesní pedagogika 3. - 5. třída

           26. 3. lesní pedagogika 1.a 2. třída 

           28. 3. odvoz sběru papíru

           29. 3. a 30. 3. velikonoční prázdniny 

           

Duben

9. 4. třídní schůzky

12.4. projekt Jsem jiný? - 4. třída

12. 4. návštěva z MŠ

18. 4. zápis do ZŠ

20. 4. divadlení představení 

27. 4. divadelní představení

          návštěva z PPP

          projekt v rámci Dne Země (vybrané třídy)

          Čarodějnice

                 

Květen

 16. 5. focení

28. 5. atletický den

31. 5. třídní schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků

 

Červen

                11. 6. - 15. 6. konzultační hodiny

                 třídní schůzky pro budoucí prvňáčky od 17 h,

                18. - 22. 6. škola v přírodě

                25.6. klasifikační porada, uzavření klasifikace

                               29. 6. vysvědčení