Vzhledem k tomu, že vchod do třídy je současně vchodem na pódium a pozdní příchod dospělých tak dětem naruší jejich program, nebudou po zahájení programu návštěvníci do třídy vpuštěni. Děkujeme za pochopení.