Stravování

Vedoucí stravování: Jana Oliveriusová

Odhlašování obědů v MŠ : Oběd je nutné odhlásit den předem!!!!!

                                  tel. 283 931 279

                                  email: ms.velen@seznam.cz

                                  nebo přímo v kuchyni - tel. 704 786 328

Platby obědů MŠ

Účet pro platbu obědů je 107- 8332350257/0100

Měsíční částky jsou:
 
MŠ 3 - 5let................. 560,-Kč, jeden den v MŠ ....28,-Kč.
     
       6 - 7let................. 620,-Kč, jeden den v MŠ ....31,-Kč.
 
Platbu je nutné uhradit do 15. dne v měsíci. Prosíme , abyste uváděli specifické symboly svých dětí. 
 
Strávníci jsou zařazováni podle věku (vyhláška 107/2005/ Sb.), kterého dosáhnou ve školním roce (podle školského zákona začíná školní rok 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku). To znamená, že dítě, které dosáhne ve školním roce 6let, bude zařazeno do vyšší skupiny, i kdyby věku dosáhlo 31. 8.

 

Opakované neuhrazení stravy je důvodem pro vyřazení dítěte z předškolního vzdělávání.

 

První den nepřítomnosti dítěte lze vyzvednout oběd do jídlonosiče a to nejpozději do 12.30 hod v MŠ. Nevyzvednutý oběd poslouží ostatním dětem jako přídavek. Další dny je dítě odhlášeno. Je nutné nahlásit příchod dítěte den předem!! Vyučtování za obědy jsou každý měsíc zveřejňovány na web. stránkách.

POZOR ZMĚNA! Z hygienických a provozních důvodů byly zrušeny odpolední svačiny, které si děti nosily domů. Tyto svačiny se budou odhlašovat den předem. Při odhlášení v den, kdy dítě odchází po obědě, nebude bohužel možno svačinu odepsat.

 

 

Děláme maximum proto, aby jídlo bylo pro děti zdravé a chutné. Vaříme podle výživových norem pro děti předškolního věku. V zájmu pestré stravy je jídelníček sestavován dopředu. Pokrmy jsou kombinovány tak, aby byla zajištěna dobrá stravitelnost, dostatek živin a ochranných faktorů.

V dostatečné míře dodržujeme pitný režim. Děti mají možnost napít se kdykoli během dne s možností výběru (voda, čaj, juice, šťáva). Děti používají hrnečky se svou značkou.