Borůvky: 

III. oddělení: vychovatelka Martina Hrabětová