Borůvky: 

III. oddělení: vychovatelka Martina Hrabětová

 

Přednáška

Ve čtvrtek 31. 10. proběhne v druzine přednáška o včelařství a prevenci kriminality.

Program se uskuteční ve třídě Žabiček od 13 - 15 hod.


Akce podzim

ŘÍJEN: Pexesiáda
            - začínáme ve středu 2. 10. :)