Platby obědů ZŠ

 

Účet pro platbu obědů je 2001677864/2010

Prosíme uvádět specifický symbol dítěte jako variabilní symbol

Měsíční částky jsou:

ZŠ  6 - 10 let .......   520,- Kč; jeden oběd .... 26,- Kč

      11 - 14 let ......   560,- Kč; jeden oběd .... 28,- Kč

Platbu je nutné uhradit do 30.dne předchozího měsíce (30.května na měsíc červen).

Přeplatky jsou převáděny do dalšího školního roku a vráceny při ukončení docházky nebo v případě zájmu.  

  • Strávníci jsou zařazováni podle věku (vyhláška 107/2005/ Sb.), kterého dosáhnou ve školním roce (podle školského zákona začíná školní rok 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku). To znamená, že dítě, které dosáhne ve školním roce 11 let, bude zařazeno do vyšší skupiny, i kdyby věku dosáhlo 31.8.