Platby obědů ZŠ

 

Účet pro platbu obědů je 107-8332350257/0100

Měsíční částky jsou:

ZŠ  6 - 10 let .......   480,- Kč; jeden oběd .... 24,- Kč

      11 - 14 let ......   520,- Kč; jeden oběd ...26,- Kč

Platbu je nutné uhradit do 5. dne v měsíci a uvádět specifické symboly dětí. Přeplatky jsou převáděny do dalšího školního roku a vráceny při ukončení docházky nebo v případě zájmu.  

  • Strávníci jsou zařazováni podle věku (vyhláška 107/2005/ Sb.), kterého dosáhnou ve školním roce (podle školského zákona začíná školní rok 1.9. a končí 31.8. následujícího kalendářního roku). To znamená, že dítě, které dosáhne ve školním roce 11 let, bude zařazeno do vyšší skupiny, i kdyby věku dosáhlo 31.8.

 

obědy ZŠ leden 2018.pdf (348744)

obědy ZŠ únor 2018.pdf (340689)

obědy ZŠ březen 2018.pdf (338151)

obědy ZŠ duben 2018.pdf (338030)

obědy ZŠ květen 2018.pdf (406907)

obědy ZŠ červen.pdf (406870)

obědy září 2018 zš.xlsx (12034)