Školní jídelna

 

Vedoucí školní kuchyně:          Jana Oliveriusová   telefon: 774 920 470

                                                                             e-mail: jidelna@zsvelen.cz

Kuchařky:                               Marie Birknerová, Ivana Němečková, Irena Hrabětová

Pomocné kuchařky:               Petra Votavová, Ivana Nováková, Jana Krnáčová

 

Naše školní kuchyně poskytuje obědy žákům ZŠ a pro děti MŠ kromě obědů také dopolední a odpolední svačiny. Připravujeme velmi chutnou a domácí stravu a naší snahou je, aby námi nabízený jídelníček byl pestrý a respektoval zásady racionální výživy.

V prosinci 2014 vstoupila v platnost novela zákona o školním stravování, podle které jsou školní jídelny povinny uvádět u svých pokrmů možné alergenní složky spolu s jídelníčky. Tímto vzniká nově povinnost uvádět seznam alergenů v jídle spolu s jídelníčky.

Informace ze školní jídelny

V naší školní jídelně vaříme tak, abychom dodržovali správnou skladbu potravin, která je pro zdraví dětí důležitá. Abychom zachovali kvalitu školních obědů a spotřební koš potravin, je vzhledem k nárůstu cen potravin, který jste jistě všichni zaznamenali, nutné zvýšit finanční normativ.

Finanční norma na osobu a den činí od 1.9.2019

Základní škola:

  • mladší žáci (6-10 let)                                     26,-Kč
  • starší žáci (11-14 let)                                     28,-Kč

Mateřská škola:

  • děti 3-5 let                                                      31,-Kč
  • děti 6-7 let                                                      33,-Kč

Finanční limit pro bezhotovostní platby:

  • mladší žáci (6-10 let)                                     520,-Kč
  • starší žáci (11-14 let)                                     560,-Kč
  • děti 3-5 let                                                      620,-Kč
  • děti 6-7 let                                                      660,-Kč

Děkujeme za pochopení.

Dále upozorňujeme na změnu účtu školní jídelny:

Odhlašování obědů: 

den předem do 12:00 hod na www.strava.cz

ve výjimečných případech email: odhlasovani.obedu@zsvelen.cz

Neodhlášené obědy se účtují, zpětně nelze obědy odhlásit

 

Vyzvedávání obědů:

Pokud rodič nestihne odhlásit oběd 1.den, může si oběd odnést ve vlastních nádobách v době od 11:00hodin do 11:30hodin v příslušné jídelně. Další dny již nelze obědy vydávat.

 

 

 

Změna účtu školní jídelny pro platbu obědů od 1. 9. 2019:

Číslo účtu: 2001677864/2010

jako variabilní symbol uvádějte školou přidělený specifický symbol vašeho dítěte

 

 

Jana Oliveriusová                                                                                           Mgr. Věra Kouřilová

vedoucí školní jídelny                                                                                           ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

Ovoce do škol a dotované mléko