Září

V pátek 6. 9. návštěva chovatelské výstavy - nižší ročníky

9. věda - 5. ročník

12. Bookni si! 3. - 5. ročník

 

Říjen

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

Prosinec

23. 12. - 3. 1. 2020

Leden

31. 1. pololetí prázdniny

Březen

2. 3. - 8. 3. jarní prázdniny

Duben

9. a 10. 4.

Červenec

od 1. 7. hlavní prázdniny