Září

V pátek 6. 9. návštěva chovatelské výstavy - nižší ročníky

9. věda - 5. ročník

12. Bookni si! 3. - 5. ročník

 

Říjen

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

 

Listopad

11.-17. projekt Edison

17. listopad - projekt

18. - 22. konzultační hodiny

18. Fakescape - mediální výchova - 6. a 7. ročník

20.11. - Svíčkárna Šestajovice - 2. ročník

26. vánoční výtvarná dílna - projekt

 

 

Prosinec

17. divadlo D21 - Vánoční koleda - 7. ročník

19. Prales dětem

23. 12. - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny

 

Leden

31. 1. pololetní prázdniny

15.1. Exkurze do ČT - 4.+7. třída

23.1.- divadlo v Dlouhé - Nebe, Peklo

 

Březen

2. 3. - 8. 3. jarní prázdniny

 

Duben

9. a 10. 4. velikonoční prázdniny

 

Červenec

od 1. 7. hlavní prázdniny