Září

V pátek 6. 9. návštěva chovatelské výstavy - nižší ročníky

9. věda - 5. ročník

19.9. Bookni si! 3. - 5. ročník

 

Říjen

15.10. divadlo Horní Počernice - 4. ročník

29. a 30. 10. podzimní prázdniny

 

Listopad

11.-17. projekt Edison

13.11. návštěva sdíleného spec. pedagoga J. Divoká - 4. ročník

17. listopad - projekt

18. - 22. konzultační hodiny

18. Fakescape - mediální výchova - 6. a 7. ročník

20.11. - Svíčkárna Šestajovice - 2. ročník

26. vánoční výtvarná dílna - projekt

 

 

Prosinec

4.12. - dopravní výchova - 4. ročník

17. divadlo D21 - Vánoční koleda - 7. ročník

19. Prales dětem

23. 12. - 3. 1. 2020 vánoční prázdniny

 

Leden

31. 1. pololetní prázdniny

15.1. Exkurze do ČT - 4.+7. třída

23.1.- divadlo v Dlouhé - Nebe, Peklo

29.1. Návštěva ČS spořitelny - Abeceda peněz - 4. ročnk

 

Únor

27.2. návštěva speciálního sdíleného pedagoga J. Divoká - 4. ročník

 

Březen

2. 3. - 8. 3. jarní prázdniny

18.3. dopravní výchova 4. ročník, třídní schůzky od 17 hodin

24. 3. den otevřených dveří (budova Hlavní 500) a třídní schůzky pro rodiče budoucích žáků od 17 hodin

 

Duben

2.4. Divadlo D21 - Jak se dělá divadlo - 6. ročník

6.4.Jarmark - OC Čakovice - 4. třída 15:00 -17:30

9. a 10. 4. velikonoční prázdniny

22. 4. zápis do 1. třídy od 14 hodin

30. 4. ředitelské volno pro žáky školy (kromě přípravné třídy)

 

Květen

 

Červen

15. - 19. 6. škola v přírodě

29. a 30. 6. ředitelské volno pro žáky školy

 

Červenec

od 1. 7. hlavní prázdniny