Školní poradenské centrum

Výchovný poradce

 
Mgr. Radka Šlégrová
 
kontakt: radka.slegrova@zsvelen.cz
 

Info pro deváťáky

Volba povolání
Vyhláška 353_platne zneni_01 11 2018.pdf
 
Přijímací zkoušky
Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory a obory nástavbového studia se v řádném termínu uskuteční 13. a 14. dubna 2023. Náhradní termín byl stanoven na dny 10. a 11. května 2023.
 
Poradenství
PPP Praha východ nabízí v listopadu a v prosinci PROFI testování pro žáky, kteří ještě nevědí, kterým směrem se vydat. Bližší info v emailu (rodiče devátého ročníku 16.9.2022)
 
Informace pro žáky a rodiče 9.ročníků 
Skupinové poradenství bude realizováno ve škole v rámci výuky, nebo v rámci třídnické hodiny.
 
Zajímavé odkazy pro deváťáky:
https://www.atlasskolstvi.cz/
https://infoabsolvent.cz/
https://job-hub.cz/
https://www.nsp.cz/
https://www.scio.cz/
 
https://drive.google.com/file/d/1LH6S3K5p8rUqlBthkAF4RWGSCG01iKeS/view?usp=sharing  KAM PO DEVÍTCE
 
Mgr. Radka Šlégrová     
 
 
 
 

Školní metodik prevence

Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková
 
kontakt: katerina.cermakova@zsvelen.cz
               
Anonymní schránka důvěry: www.nntb.cz/c/5926d16
 

SÍŤ POMOCI A PODPORY:

SÍŤ POMOCI A PODPORY.docx 

 

Sdílený logoped

 

Dita Šimáčková, DiS.

kontakt: simackova@strednipolabi.cz

 

 

Sdílený speciální pedagog

Mgr. Jana Divoka