SRPŠ

Údaje spolku

Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň

IČ: 11660881

Sídlo: Hlavní 46, 250 63 Veleň

spisová značka: L 75026 vedená u Městského soudu V Praze

kontaktní údaje:

srpsvelen@gmail.com

bankovní účet

Česká spořitelna, č.ú. 6027489309/0800

 

Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň byl založen v roce 2021. Členem spolku se stává každý rodič a přítel školy, který na daný školní rok zaplatí členský příspěvek SRPŠ. Za spolek jedná jeho předsednictvo a rada složená ze zástupců jednotlivých tříd volených na daný školní rok členy spolku v daných třídách.

Cíle spolku:

 • spolupráce s rodiči, občanskou veřejností a samosprávními orgány
 • podpora vzdělávacích, sportovních, kulturních a jiných programů
 • podpora modernizace vzdělávacího procesu
 • pomoc žákům ze sociálně slabších rodin
 • příspěvky na odměny žákům a akce školy pro žáky

 

Financování Spolku:

 • činnost Spolu rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň je financovaná z příspěvků členů (rodičů žáků ZŠ Veleň) a ze sponzorských darů.

Čerpání příspěvků z fondu SRPŠ za školní rok 2021/2022

Z příspěvků do fondu SRPŠ bylo uhrazeno za školní rok 2021/2022

 • primární přednáška  „Prevence rizikového chování“
 • primární přednáška „Dospíváme společně“
 • primární přednáška „Já žena“
 • primární přednáška „Skok do mužnosti“
 • příspěvek na mikiny žákům 9 třídy
 • příspěvek na školní výlet v závěru školního roku

V celkové výši  19 347,- Kč.

 

Členské příspěvky:

 

Výše členského příspěvku na školní rok 2022/23

 

Jedno dítě 400,- Kč

Druhé dítě 300,- Kč

Třetí a další dítě neplatí žádný poplatek.

 

Děkujeme i za případné finanční dary, které je možno rovněž zasílat přímo na náš účet či předat hotově. Darovací smlouvu zašleme obratem po domluvě.

Výbor i ostatní dobrovolníci pracují pro Spolek bez nároku na finanční odměnu.

 

GDPR 

dne 25.5. 2018  vstoupil  v platnost zákon o ochraně dat - GDPR. Shromažďujeme pouze obecné osobní údaje, především pro potřeby evidence členů-členských příspěvků. K Vašim osobním datům mají přístup pouze osoby vyškolené k ochraně osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR"). Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu Vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.