SRPŠ

O NÁS


Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň funguje při naší škole od roku 2021. Hlavním  cílem je podpora vzdělávacích programů, pomoc při organizaci mimo výukových aktivit dětí a pořádání komunitních akcí ve spolupráci se školou ZŠ Veleň.


Činnost Spolku rodičů a přátel dětí  ZŠ Veleň je financovaná z příspěvků členů (rodičů žáků ZŠ Veleň) a ze sponzorských darů.

Spolek má založený bankovní účet u České spořitelny č.ú. 6027489309/0800. 


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Výše členského příspěvku na školní rok 2021/22

Jedno dítě 400,- Kč

Druhé dítě 300,- Kč 

Třetí a další dítě neplatí žádný poplatek.


Děkujeme i za případné finanční dary, které je možno rovněž zasílat přímo na náš účet či předat hotově.

Darovací smlouvu zašleme obratem po domluvě.


Výbor i ostatní dobrovolníci pracují pro Spolek bez nároku na finanční odměnu.

 

GDPR 

dne 25.5. 2018  vstoupil  v platnost zákon o ochraně dat - GDPR. Shromažďujeme pouze obecné osobní údaje, především pro potřeby evidence členů-členských příspěvků. K Vašim osobním datům mají přístup pouze osoby vyškolené k ochraně osobních údajů. Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR"). Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu Vašich osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

 

Spolek rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň

IČ: 11660881

Sídlo: Hlavní 46, 250 63 Veleň

spisová značka: L 75026 vedená u Městského soudu V Praze

 

kontaktní údaje:

srpsvelen@gmail.com

 

bankovní účet

Česká spořitelna, č.ú. 6027489309/0800

 

 

Stanovy Spolku rodičů a přátel dětí ZŠ Veleň.pdf (161388)