Vzhledem k uzavření školy budou žáci dostávat informace k učivo k prostudování každý den skrz DM evidenci. Sýkorová

VV - po prázdninách

Na VV  si děti donesou bílou nit a jehlu. Děkuji
 

Pč - po prázdninách

Na PČ si děti donesou vyfouklá vajíčka. Děkuji
 

TV- 9.3.

Na TV si děti donesou 2 prázdné lahve 0,5 litru. Děkuji
 

Učivo tento týden 

 
ČJ - učebnice str. 104 (Shoda podmětu s přísudkem)
 
PS - díl 12/2
 
Čítanka - str. 79 čtení s porozuměním + práce s textem, viz otázky
 
Aj - Unit 7 - nová slovíčka At the farm, str. 50+PS 50, práce na pracovních listech
 
Přírodověda  str. 52 - Ekosystém park, PS - 28 
 
M str. 48 , opakování převody jednotek času, slovní úlohy,  geometrie osová souměrnost
 
Vlastivěda - mladší doba kamenná, dobu bronzová a železná (str. 5 a 6 v učebnici)
 
Nemocní mají všechny úkoly rozepsané v DM evidenci. Žádám o jejich dopracování přes prázdniny a zároveň děkuji předem. 
 

 

Některým dětem dochází barevné papíry, tempery apod. -  prosím ptejte se jich co jim do VV dochází za pomůcky a dokupte. Děkuji