Učivo z 18.9. - pro chybějící

Čj - sloh - referát, příprava referátu dle donsených materiálů. Pozor na domácí přípravu. Někteří (6 dětí!!!!), podklady neměli. 
Čj - mluvnice uč. str. 13 - opakování, podstatná jména, pád, číslo rod
pís. cv. 24+25
PS str. 7/9
M -  10/53, 54 - písemně
ústně 10/48+ slovní úlohy 49,50
DÚ - 11/55,59
10/48 - ústně
Aj - Unit 12 - str. 86 + AB str. 86 - skupina I. 
za DÚ napsat 2 věty
I like + doplnit 3 věci 
I donť like + doplnit 3 věci

Učivo ze 17.9. - pro chybějící

Čj - literatura - čítanka str. 13 - čtení a práce s textem
Čj - mluvnice
písemně do sešitu ČJ z druhé strany (zezadu sešitu) 13/1,2,3- Unit 12 - FOOD + slovní zásoba, AB str. 85
M -  str. 8/39 - 5 příkladů sčítání sčítání pod sebou, 8/43 - převody jednotek - opakování, které stále někdo neumí, docvičit doma!!!
8/45, 46, 47 - slovní úlohy za DÚ
10/48 - ústně

Učivo z 16.9. - pro chybějící

Čj - učebnice str. 11/18,19 - vypracovat písemně do sešitu na DÚ
PRV - str. 6 - neživá příroda - světlo, střídání dne a noci, střídání ročních období - vypracovat 2 prac. listy do 23.9.
Aj - Unit 12 - FOOD + slovní zásoba, AB str. 85
na 18.9. do ČJ - dle uč. Přírodovědy str. 7 - si donesu podklady pro vypracování slohu (najdu na internetu či v knize, okopíruji a donesu, s podklady budeme pracovat ve škle)

Učivo

Čj - učebnice str. 11/17
opakujeme učivo z loňského roku - Vlastní jména, vyjmenovaná slova aj. 
M - učivo do str. 9 
opakování scítání odčítání trojmístných čísek, převody jednotek délky (někteří i po několikerém opakování neumí), v geometrii přímky, rovnoběžky, různoběžky
PRV - Živá a neživá příroda, voda - opakování 
Aj - Unit 11, začali jsme Unit 12 - FOOD
 

Žádám o důslednou kontrolu, zda mají děti DÚ a po zpracování o Váš podpis. Děkuji za spolupráci. Sýkorová

Zprávy z DM evidence

Vážení zákonní zástupci, 
pídila jsem se po informaci, zda je možné v systému nastavit informaci o přečtení zprávy příjemcem. Bohužel tuto variantu v systému nastavit nelze. Zprávy kontroluji min. 3x za den, nejsem však schopna na všechny odpovídat, že jsem si informaci přečetla. 
 
Emaily zasílejte prosím na prac. email: sykorova@zsvelen.cz
 
Budete - li mít dotazy co se týče admistrace software, směřujte je prosím na p. uč. Elbogena: elbogen@zsvelen.cz

19.9.

Pojedeme s dětmi na knižní festival Bookni si, kde se zúčastníme interaktivní besedy s paní Fišerovou (autorkou Pohoršovny). Vybírám 80 Kč na dopravu, vstup je zdarma. Odjezd od školy je v 8 hodin, návrat cca mezi 12:15 - 13 hodin. Pravděpodobně konec páté VH  a půlená šestá hodina odpadá. 
S sebou pítí, svačinu, vhodný oděv, příp. peníze na zakuopení knih od MF Dnes. 
 
Sýkorová 

Angličtina - 1.sk - p.uč. Sýkorová

V pondělí 16.9.. si napíšeme souhrnný testík z 11. lekce (slovní zásoba - názvy místností v domě, přít. čas prostý pro popis probíhajícího děje).
Sýkorová

Omluvenky - informace pro rodiče co nebyli na třídních schůzkách

Omluvy dětí prosím zasílejte emailem (na školní mail sykorova@zsvelen.cz). Požadujete  - li, abych Vaše dítě pustila domů během vyučování (z důvodu např. návštěvy lékaře), nezapomeňte prosím uvést datum, čas a informaci, že za dítě přebíráte odpovědnost po opuštění školy. V opačném případě bych dítě ze školy nemohla uvolnit a bylo by třeba, abyste si ho/ji vyzvedli osobně ve škole. 
 
Děkuji za pochopení. 

Poděkování - doprava

Děkujeme všem rodičům za sponzorský dar - příspěvek na dopravu za plavání. 
Přispívejte i dále! :-)
Sýkorová

Angličtina - 2.sk - p.u. Halčínová

V pondělí 9. 9. si napíšeme souhrnný testík z 11. lekce (slovní zásoba - názvy místností v domě, přít. čas prostý pro popis probíhajícího děje).
Halčínová

Doprava - plavání

Dobrý den, pokud budete chtít přispět nám na dopravu na plavání, budeme velmi rádi. Částku 500 Kč prosím ať děti přinesou v hotovosti do školy, vystavím jim příjmový pokladní doklad.  MOC děkujeme předem. 

Lenka Sýkorová

 

Seznam pomůcek pro 4. třídu: 

  • desky na portfolio (s cca 15 euroobaly) - stejně jako loni
  • pevné desky na sešity a učebnice, obaly na sešity
  • vybavený penál - 2 pera, 2 tužky č. 2, tužka č. 3, guma, ořezávátko, pastelky, malé pravítko, kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 sm dlouhé, nůžky, tyčinkové lepidlo
  • pastelky doporučuji KOH - I - NOOR ne z Pepca - lámou se...
  • kufřík na VV - vše zůstává obdobné - triko nebo zástěra, podložka na lavici (či igelit), podložka na modelování, špejle, anilinové nebo vodové barvy, kelímek na vodu, tempery, paleta, plochý štětec (např. 12), kulatý štětec (6-8), tyčinkové lepidlo, voskovky, plastelína, Herkules, tuš a redispero
  • přezůvky (pevná obuv se světlu podrážkou, ne Crocs)
  • převlečení na tělesnou výchovu - tepláky, triko, kraťasy, obuv do tělocvičny (bílá podrážka) a obuv na hřiště ven

 

Ptejte se dětí, zda jim některé pomůcky nechybí, např. nedochází lepidlo atd. 

Vše prosím podepsat. Na konci roku nám ve třídě zbylo docela dost pastelek, ale nejsou podepsané..., budou sloužit všem v případě zapomínání :-)