Prosím o vrácení všech knih půjčených ze školní knihovny. 

Knihy je možno nosit do školy průběžně do konce školního roku.