Návštěva Rudolfina

14.11. pojedeme na hudební představení do Rudolfina. Vstupné:150Kč, doprava:70Kč, pošlete prosím po dětech do školy. Odjezd od školy v 7:30 hod., sraz v 7:20 hod. Návrat na oběd v 11:30 hod. na OÚ.

Pouštění draků

Ve čtvrtek 8.11. půjdeme na poslední dvě hodiny na hřiště pouštět draky. Děti si mohou donést draka z domova.

Celoškolní porada

Dne 14.11. končí družina v 13:00 z důvodu celoškolní porady a dalších organizačních důvodů (příprava stěhování do nové budovy). 

Sběr papíru (do 20.11.)

Ve škole probíhá jako každý rok sběr papíru, pomozte prosím dětem a odneste nepotřebný papír do školy( přes zahradu). Byla bych ráda, aby se zúčatnily všechny děti libovolným množstvím.

Vážení rodiče, zde odpovědi na dotazy a připomínky položené na třídních schůzkách dne 24. 9.

1. omlouvání dětí
Omlouvání dětí je v ČR upraveno zákonem (§50 561/2004 Sb.). Zákonný zástupce má povinnost omluvit nepřítomnost žáka do 3 kalendářních dní od počátku nepřítomnosti žáka. Pokud rodič omluví žáka okamžitě (ráno) mailem nebo sms, je to samozřejmě dobře, ale paní učitelka nemá  většinou možnost tyto omluvenky ráno kontrolovat. V době, kdy děti přicházejí do třídy, mají paní učitelky tolik práce s přípravou dětí na hodinu (např. domácí úkoly, příprava a pomůcky žáků, často návštěva rodičů, běžné dotazy dětí ), že není prostor pro kontrolu omluvenek. Má-li se paní učitelka plně věnovat dětem, dostane se k mailu až po skončení vyučování. 
2. kontaktování rodičů ráno, jestliže dítě nepřijde do školy
Škola není a nemůže být odpovědná za děti během cesty. Chápu, že rodiče mohou mít obavu, zda jejich dítě dorazilo do školy v pořádku. Měl-li by ale někdo čekat do osmi hodin a pak obvolávat rodiče chybějících žáků, muselo by to být na úkor výuky.  Ať už by volala paní učitelka nebo paní asistentka. Proto tuto službu pro rodiče zavádět nebudeme. Věřím, že většina rodičů toto rozhodnutí přijme s pochopením a poradí si. (Děti mohou se souhlasem učitele používat mobilní telefony. Není problém, když po příchodu do školy pošlou rodičům sms.)
3. neaktualizované webové stránky
V rámci překlopení wb stránek do nového školního roku vždy dochází k drobným nepřesnostem. Vznikají nejčastěji tím, že některé informace a změny zapracováváme až během prvních školních dnů. Až ostrý provoz školy vždy ukáže, co je v prostorách školy reálně. Školy, které se dvacet let nemění, tyto problémy samozřejmě neřeší. Něco vždy můžeme při aktualizaci stránek přehlédnout (a to i kdykoli během roku), proto jsme vděčni za upozornění. Smlouvu na lyžařský výcvik jsem obdržela až včera odpoledne. Proto na webu aktuální cena být nemohla. 
 
Děkuji všem za účast na třídních schůzkách a jsem velice ráda, že řešíme jen takovéto problémy. Přeji krásné podzimní dny. Věra Kouřilová 

Plavání

Doprava na plavání se bude platit hotově třídnímu učiteli. Cena : 520,-Kč. Děti, které jedou na hory : 470,-Kč.

Odstávka elektřiny

V pondělí 1.10. nepůjde el. proud. Pro nedostatek osvětlení se nemůžeme učit. Půjdeme tedy pěšky do Miškovic, kde navštívíme Ekologickou farmu. Máme zde zamluvený program( včetně možnosti projížďky na koni). Cena : 50,-Kč, pošlete prosím po dětech. Vrátíme se opět pěšky na oběd(zajištěn), ranní i odpolední družina je v provozu. Dejte dětem prosím sportovní oblečení, sportovní boty. Odcházíme v 8:00 hod. z OÚ. V případě velmi špatného počasí (trvalý déšť) se budeme učit v budově školy.

Třídní schůzky

Srdečně Vás zvu na první třídní schůzky, dne 24.9. v 17:00hod na OÚ.

Zahájení školního roku

Milí rodiče a děti, prázdniny rychle utekly a z Vás už jsou druháčci. Moc se na Vás těším v naší nové krásné třídě na OÚ.

První den se sejdeme na školní zahradě a společně půjdeme do naší třídy. Po první hodině se rozejdeme. Tento den není zajištěna družina ani oběd.

Od úterý je družina i oběd zajištěn. (Rozdám Vám přihlášky.) V úterý končí vyučování  v 11:40 hod. Od středy se učíme dle rozvrhu.

Družina : ranní v ZŠ od 6:45 hod., děti odvede p. asistentka na vyučování na OÚ, odpolední : do 17:00hod., děti odvede p. asistentka do ZŠ.

Bezpečný přechod před OÚ bude každý den zajištěn zaměstnanci OÚ od 7:30 do 8:00.

Přeji krásný víkend a v pondělí nashledanou.

 

Pomůcky

Doplňte prosím dětem během týdne pomůcky.
 
Na Vv a Pč do kufříku nebo uzavíratelné krabice:
igelit na lavici, pracovní zástěru nebo starší triko
vodové barvy, tempery
anilinky
kelímek na vodu
štětce: kulaté, ploché
voskovky nebo progresa
modelínu
tuš a redispero
hadřík na otírání štětce
 
Do penálu:
pero
ostrouhané pastelky
ostrouhaná měkká tužka (na rýsování)
lepidlo
nůžky
pravítko ( stačí 20 cm)
 
Na Tv:
sportovní obuv na ven
kraťasy, tričko, tepláková souprava (budeme sportovat venku)
 
Do třídy:
polštářek pro pohodlné sezení
 
Obalte prosím dětem učebnice.
Děkuji.