Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají 3. dubna od 18:30 hodin v učebně třetí třídy. Učebna se nachází v 1. patře budovy, tmavě zelené dveře. Těším se na hojnou účast. S pozdravem L. Sýkorová
 

Angličtina

Obě skupiny si napíší test ze 7. lekce, a to ve středu 27. 3., případně v pátek 29. 3.
 

Učivo

Český jazyk - vyjmenovaná  a příbuzná slova po S, opakování slovesa - osoba, číslo, čas; učebnice do str. 96

ke konci týdne si napíšeme opakovací test (pravopisné jevy - vyjm. slova B, M, L, S, podstatná jména, sloves)

písanka II - 11,12

PS  - str. 59, dokončili jsme I. díl, II. mám objednaný

Čtení - ať si děti nosí vlastní knihu, četba a rozbor textů

Matematika - 3. díl učebnice, str. 4 - opakování, slovní úlohy; psali jsme test - většině dětí se podařila část numerického počítání, nejvíce chybují ve slovních úlohách a odečítání trojciferných čísel; větší rozdíly se projevily v části zaměřené na geometrii, rovnoběžky, kolmice, někteří nezvládnou ani narýsovat kružnici

Prvouka - povolání dospělých, zájmové organizace, charita, lidé a společnost: minulost, současnost, budoucnost

 

Angličtina

Vážení rodiče,
 
ačkoliv se snažíme ve výuce s kolegyní používat jen minimum češtiny a vedeme děti k tomu, aby spíše přijímaly anglická pojmenování pro předměty než aby si výrazy překládaly, chápeme, že někteří z vás byste snad uvítali slovníček k učebnici. Níže si proto můžete stáhnout k učebnici slovníček, který obsahuje i české ekvivalenty.                         Jitka Halčínová