Poděkování    

Vážení rodiče, 
 
s paní asistentkou Vám děkujeme za květiny i pozornosti.
 
Přejeme Vám i Vašim  dětem pohodové prázdniny bez úrazů a v září se těšíme nashledanou. 
 
Lenka Sýkorová a Iveta Tesárková
 
P.S. Fotky z předávání vysvědčení Vám uložím do galerie fotek.