Návštěva Planetária

24.1. pojedeme do Planetária. Odjezd od školy je v 8 hodin, návrat na cca 12. hodinu. S sebou batůžek, pití, svačinu a psací potřeby. Vybírám 130 Kč na dopravu a vstup. Děkuji a přeji Vám hezký víkend! L. Sýkorová
 

Angličtina - 1.sk. + 2. sk. 

Příští hodinu, tzn. 15. 1. si děti napíší testík ze slovíček 5. lekce (pets) a 16. 1. si napíšeme souhrnný testík z 5. lekce.
Jitka Halčínová (9. 1. 2019)
 
Informace jsou pro 2. sk na AJ stejné. 15. 1. test na slovíčka z 5. lekce (pets) a 16. 1. souhrnný testík z 5. lekce. 
Lucie Strnadová

 

Učivo

Český jazyk - vyjmenovaná slova po M, učebnice str. 72

písanka - dopsali jsme 1. díl, na poslední straně nám zbývá malé křížovka; od února ať si děti nosí 2. díl

PS - tento týden jsme pracovali převážně na straně 38-41 a 48; během příštího týdne budeme opakovat a doplňovat cvičení na stranách 42-47 (ti, kterří jednou na lyžařský výcvik si mohou cvičení kdykoliv doplnit domácí přípravou k lepšímu upevnění učiva)

Čítanka - str. 115

Matematika - do strany 28; měření jednotek délky, hmotnosti a objemu, jednotky a převody jednotek; obdélník, slovní úlohy

Prvouka - kulturní odlišnosti, povolání

 

Angličtina 2. skupina

Připomínám,  že si zítra (11.12.) napíšeme test ze 4. lekce. Strnadová

 

Angličtina 2. skupina

Příští týden si napíšeme souhrnný testík ze 3. lekce. Prosím, podívejte se na předložky (on, in, under, next to) a slovní zásobu. Hezký zbytek týdne!
S pozdravem 
 
Strnadová
 
 

Angličtina 2.skupina

Vážení rodiče, 
v úterý si s dětmi napíšeme krátký test na slovíčka z minulého týdne. 
S pozdravem
 
Strnadová Lucie  

Angličtina

Vážení rodiče,
 
ačkoliv se snažíme ve výuce s kolegyní používat jen minimum češtiny a vedeme děti k tomu, aby spíše přijímaly anglická pojmenování pro předměty než aby si výrazy překládaly, chápeme, že někteří z vás byste snad uvítali slovníček k učebnici. Níže si proto můžete stáhnout k učebnici slovníček, který obsahuje i české ekvivalenty.                         Jitka Halčínová
 
 

Angličtina - 2. sk.   

Skupina p. u. Strnadové: Příští hodinu si napíšeme malý testík ze slovíček - děti by si měly zopakovat psaní slovíček ze 2. lekce (table, chair, pen, pencil, eraser, book). Probrané učivo - barvy, čísla 1-10, sl. zásoba k lekci, množné číslo u předmětů (1 pen, 2 pens).