Učitelé, zaměstnanci, kontakty

Kontakt

Základní škola Veleň

Hlavní 46, 250 63 p. Mratín

tel. 283931292 stará budova, třída předškoláci podkroví: 737471923

tel. 313105655 (nová budova - Hlavní 500)

 zs.velen@post.cz

ID datové schránky: p2nmtwg

 

Učitelé a zaměstnanci  

 • Ředitelka školy:       Mgr. Věra Kouřilová ........................................................     kourilova@zsvelen.cz
 • Pedagogický sbor:  Mgr. Lucie Strnadová (třídní 1. ročník)...........................     strnadova@zsvelen.cz
                                  Mgr. et Mgr.  Kateřina Čermáková ( třídní 2. ročník).......   cermakova@zsvelen.cz
 •                                 Mgr. Jana Nováková (třídní 3. ročník).............................    novakova@zsvelen.cz
 •                                 Mgr. Lenka Sýkorová, DiS  (třídní 4. ročník)..................     sykorova@zsvelen.cz
                                  Mgr. Radka Šlégrová (třídní 5. ročník)...........................     slegrova@zsvelen.cz
 •                                 Mgr. Jitka Halčínová (třídní 6. ročník)............................     halcinova@zsvelen.cz
 •                                 Mgr. Petr Elbogen (třídní 7. ročník) ................................    elbogen@zsvelen.cz
 •                                 Mgr.Veronika Štefanová....................................................   stefanova@zsvelen.cz
 •                                 Mgr. Petra Němečková.........................................................nemeckova@zsvelen.cz
 •                                  Iva Machátová ...................................................................  machatova@zsvelen.cz
 •                                 Martin Svoboda..................................................................   svoboda@zsvelen.cz
 •  
 •                                 
 • Školní družina:         Martina Hrabětová, Radka Fuksová ................................  druzina@zsvelen.cz
 • Asist. pedagoga:      Iveta Tesárková, Zuzana Přívozníková, Martina Herčíková, Petra Šebková, Lenka Skálová, Jaroslava Melicharová
 • Školník:                    Miroslav Petřík
 • Uklízečky:                 Alena Vernerová, Bohumila Mocová
 

Práci výchovného poradce, kominukaci s PPP apod. zajišťuje Mgr. Radka Šlégrová, metodikem prevence sociálně patologických jevů je Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková. Konzultační hodiny po domluvě.