Kontakt

Základní škola 

Hlavní 46, 250 63 p. Mratín

tel. 283931292 stará budova (druhé ročníky), třída předškoláci podkroví: 737471923

tel. 313105655 (nová budova - Hlavní 500)

 zs.velen@post.cz

ID datové schránky: p2nmtwg

 

Učitelé a zaměstnanci  

 • Ředitelka školy:       Mgr. Věra Kouřilová        vera.kourilova@zsvelen.cz
 • Zástupkyně ředitelky a metodička prevence sociálně-patologických jevů: 
 • Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková     katerina.cermakova@zsvelen.cz
 • Výchovná poradkyně: Mgr. Radka Šlégrová       radka.slegrova@zsvelen.cz
 •  
 • Pedagogický sbor:  
 •             
  Jméno Mail Úvazek Konzultační hodiny
  Mgr. Alžběta Zuntychová alzbeta.zuntychova@zsvelen.cz přípravná třída  
  Mgr. Dominika Doubová dominika.doubova@zsvelen.cz 7. třída, Čj, Aj  
  Mgr. Eliška Jindřichová eliska.jindrichova@zsvelen.cz Hv, Z, Ch  
  Mgr. Ivana Vavřičková ivana.vavrickova@zsvelen.cz M, F, Vv  
  Jana Lejčková jana.lejckova@zsvelen.cz přípravná třída  
  Mgr. Jana Nováková jana.novakova@zsvelen.cz 5. třída  
  Mgr. Jitka Halčínová jitka.halcinova@zsvelen.cz 8. třída, Aj  
  Mgr.et Mgr. Kateřina Čermáková katerina.cermakova@zsvelen.cz 2. A  
  Mgr. Lenka Sýkorová DiS. lenka.sykorova@zsvelen.cz 1. třída  
  Mgr. Lucie Strnadová lucie.strnadova@zsvelen.cz 3. třída  
  Martin Klapka martin.klapka@zsvelen.cz Tv, Vkz  
  Mgr. Miriam Šedivá miriam.sediva@zsvelen.cz Aj  
  Mgr. Olga Nováková olga.novakova@zsvelen.cz 2. B  
  Mgr. Petr Elbogen petr.elbogen@zsvelen.cz 9. třída, M, K, Inf  
  Mgr. Petra Němečková petra.nemeckova@zsvelen.cz 6. třída, D, Vo  
  Mgr. Radka Šlégrová radka.slegrova@zsvelen.cz 4. třída  
  Mgr. Rastislav Švec rastislav.svec@zsvelen.cz Př, Ch  
  Mgr. Věra Kouřilová vera.kourilova@zsvelen.cz Z, D, Pč  
  Mgr. Veronika Štefanová veronika.stefanova@zsvelen.cz Šj, Čj  
  Vojtěch Kouřil vojtech.kouril@zsvelen.cz Hv  
 •  
 • Asistentky pedagoga
 •  
 • Gabriela Nováková gabriela.novakova
  Ivana Šetková ivana.setkova@zsvelen.cz
  Iveta Tesárková iveta.tesarkova@zsvelen.cz
  Lenka Skálová Cusanová lenka.skalova-cusanova@zsvelen.cz
  Martina Herčíková martina.hercikova@zsvelen.cz
  Miroslava Sakařová miroslava.sakarova@zsvelen.cz
 •             
 •  
 • Školník:                    Ladislav Varga      ladislav.varga@zsvelen.cz
 • Úklid zajišťují:           Alena Vernerová,  Jana Tomanová, Jaroslava Vieznerová, Lucie Benešová