Kontakt

Základní škola 

Hlavní 46, 250 63 p. Mratín

tel. 283931292 stará budova (první ročníky), třída předškoláci podkroví: 737471923

tel. 313105655 (nová budova - Hlavní 500)

 zs.velen@post.cz

ID datové schránky: p2nmtwg

 

Učitelé a zaměstnanci  

Ředitelka školy: Mgr. Věra Kouřilová                  vera.kourilova@zsvelen.cz

Zástupkyně ředitelky a metodička prevence sociálně-patologických jevů: 

Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková           katerina.cermakova@zsvelen.cz

Výchovná poradkyně: Mgr. Radka Šlégrová       radka.slegrova@zsvelen.cz

Pedagogický sbor:

Jméno Mail Úvazek Konzultační hodiny
Mgr. Alžběta Zuntychová alzbeta.zuntychova@zsvelen.cz přípravná třída  
Jana Lejčková jana.lejckova@zsvelen.cz přípravná třída  
Mgr. Jana Nováková jana.novakova@zsvelen.cz 1. A  
Mgr. Jarmila Čížková jarmila.cizkova@zsvelen.cz 1. B  
Mgr. Lenka Valentová lenka.valentova@zsvelen.cz 2. třída  
Mgr.et Mgr. Kateřina Čermáková katerina.cermakova@zsvelen.cz 3. A  
Mgr. Olga Nováková olga.novakova@zsvelen.cz 3. B  
Mgr. Lucie Strnadová lucie.strnadova@zsvelen.cz 4. třída  
Mgr. Radka Šlégrová radka.slegrova@zsvelen.cz 5. třída  
Martin Klapka martin.klapka@zsvelen.cz 6. třída, Tv, Vkz  
Mgr. Petra Němečková petra.nemeckova@zsvelen.cz 7. třída, D, Vo  
Mgr. Dominika Doubová dominika.doubova@zsvelen.cz 8. třída, Čj, Aj  
Mgr. Jitka Halčínová jitka.halcinova@zsvelen.cz 9. třída, Aj  
Ing. Aneta Černá aneta.cerna@zsvelen.cz Ch  
Mgr. Petr Elbogen petr.elbogen@zsvelen.cz M, F, Inf  
Mgr. Rastislav Švec rastislav.svec@zsvelen.cz  
Mgr. Věra Kouřilová vera.kourilova@zsvelen.cz Z, D  
Mgr. Veronika Štefanová veronika.stefanova@zsvelen.cz Šj, Čj  
Mgr. Jana Štírková jana.stirkova@zsvelen.cz Aj  
Vojtěch Kouřil vojtech.kouril@zsvelen.cz Hv  
Kateřina Fabíková katerina.fabikova@zsvelen.cz Čj  
Mgr. Ivana Vavřičková ivana.vavrickova@zsvelen.cz M, F, Vv  

Konzultace po dohodě. 

Asistentky pedagoga:

Petra Šebková - 4 třída petra.sebkova@zsvelen.cz
Gabriela Nováková - 9. třída gabriela.novakova@zsvelen.cz
Ivana Šetková - 6. třída ivana.setkova@zsvelen.cz
Iveta Tesárková - 7. třída iveta.tesarkova@zsvelen.cz
Lenka Skálová Cusanová - 8. třída lenka.skalova-cusanova@zsvelen.cz
Martina Herčíková - 5. třída martina.hercikova@zsvelen.cz
Miroslava Sakařová - 3. třída miroslava.sakarova@zsvelen.cz
Eliška Čepelová - přípravná třída eliska.cepelova@zsvelen.cz
  •  
  •  
  •             

Asistentka ředitelky:  Alena Pípalová      alena.pipalova@zsvelen.cz

Školník:                    Slavomír Jan         slavomir.jan@zsvelen.cz

Úklid zajišťují:           Alena Vernerová,  Jana Tomanová, Kateřina Benešová

 
Školní jídelna: Jídelna ZŠ i MŠ
Školí družina: Školní družina