Učitelé, zaměstnanci, kontakty

Kontakt

Základní škola Veleň

Hlavní 46, 250 63 p. Mratín

tel. 283931292

 zs.velen@post.cz

ID datové schránky: p2nmtwg

 

Učitelé a zaměstnanci  

 • Ředitelka školy:       Mgr. Věra Kouřilová ........................................................      kourilova@zsvelen.cz
 • Pedagogický sbor:   Mgr. et Mgr.  Kateřina Čermáková ( třídní 1. ročník)......... cermakova@zsvelen.cz
 •                                  Mgr. Jana Nováková (třídní 2. ročník)............................     novakova@zsvelen.cz
 •                                  Mgr. Lenka Sýkorová, DiS  (třídní 3. ročník)..................    sykorova@zsvelen.cz
                                   Mgr. Radka Šlégrová (třídní 4. ročník)...........................     slegrova@zsvelen.cz
 •                                  Mgr. Jitka Halčínová (třídní 5. ročník)............................     halcinova@zsvelen.cz
 •                                  Mgr. Petr Elbogen (třídní 6. ročník) ................................    elbogen@zsvelen.cz
 •                                  Mgr. Lucie Strnadová .....................................................     strnadova@zsvelen.cz
 • Školní družina:         Jana Oliveriusová, Martina Hrabětová ............................  druzina@zsvelen.cz
 • Asist. pedagoga:       Iveta Tesárková, Monika Martínková, Martina Herčíková, Petra Šebková, Lenka Skálová
 • Školnice:                    Alena Vernerová
 

Práci výchovného poradce, kominukaci s PPP apod. zajišťuje Mgr. Radka Šlégrová, metodikem prevence sociálně patologických jevů je Mgr. et Mgr. Kateřina Čermáková. Konzultační hodiny po domluvě.