Platby

    Kromě několika vybraných plateb (kulturní akce, výlety) prosíme o platbu na účet. Škola má 3 účty. Jeden je určen výhradně pro platbu obědů, druhý pro všechny ostatní platby. 
Informace o platbách obědů naleznete zde: Školní jídelna
 
Na účet 27-9122530297/0100 realizujte tyto platby
 
 
Pro rozlišení plateb používáme variabilní symboly (družina, toaletní potřeby, pracovní sešity atd.). Navíc  je  každému žáku/dítěti  přidělen při nástupu do školy/školky specifický symbol, který zůstává stejný po celou dobu docházky. I specifický symbol je nutné uvádět u každé platby. Neidentifikovatelné platby budou odeslány zpět.  
 
Výše plateb a variabilní symboly pro rok 2017/18:
 

 

  Školní družina:

Úplata za školní družinu je 300,- Kč/měsíc, tedy 1500,- Kč/pololetí. Platbu je třeba uhradit do 15.10., za druhé pololetí do 15. 3. Možno hradit na podzim jednorázově za celý rok. 

VS: 3201718

 

Plavání: 

Škola 828,- Kč 

       VS: 4201718
doprava: VS 9201718
 
 
 

 

Sešity, papíry, pracovní sešity: 500,- Kč /pololetí,  platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. 
 
      VS: 6201718
 

 

 

     Toaletní potřeby v ZŠ: 100,- Kč/ pololetí, platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. 
 
     VS: 8201718
 
       

 

 

KROUŽKY - při platbě kroužků používejte variabilní symbol 999

 

Platbu prosím uhraďte na účet školy, uveďte specifický symbol dítěte (děti, které nechodí do naší školy do poznámky své jméno) a variabilní symbol 999. Variabilní symbol je velmi důležitý - nezapomeňte. Platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. 

Školní kroužky

 

 

 

 

Škola a školka v přírodě:

VS: 5201718

 

Lyžařský výcvik 

 

pro rok 2018/19 VS: 7201819