Základní informace

Naše motto: "Místo, kde jsme rádi a kde jsme všichni kamarádi."
 
Pracovní doba ŠD:
Ranní družina: od 6:45 - 7:40
Odpolední družina: od 11:40 - 17:00.
 
Vyzvedávání dětí:
Do 13:00 nebo až po 15:00. V době od 13:00 - 15:00 řízená činnost.
Lze domluvit individuální odchod z družiny v čase 13 - 15 hodin. 
 
Poplatek ŠD: 
400 Kč / měsíčně
č.ú.: 115-7233700237/0100
VS: číslo dítěte
SS: 3
ŠD se hradí pololetně (příp. ročně)
 
 
Nevyzvednutí žáka:
Pokud si ze závažných důvodů nestihnou rodiče vyzvednout své dítě do konce stanovené provozní doby, je nutno tuto skutečnost oznámit telefonem nejdéle do 16:30 a dohodnout s vychovatelkou předání dítěte.
 
Telefon a e-mail ŠD:
martina.hrabetova@zsvelen.cz (mail vedoucí ŠD)
704 786 337 (Hlavní 500)
 
737 471 923 (Hlavní 46) 
 
 
Omluvy:
Družinový notýsek Družínek
Telefonem (od 13:00 pouze SMS)
 
Vyloučení ze ŠD:
Pokud žák významným způsobem či opakovaně porušil kázeň a pořádek.
Ohrožuje bezpečnost a zdraví ostatních. (viz. Vnitřní řád školní družiny)
 
Co do družiny:
Převlečení: staré tričko, tepláky, kraťasy, mikinu, bundu,... (dle počasí)
Svačinu a pití na odpoledne.
 
POZN.: Žáci, kteří nenavštěvují ŠD, odchází po obědě (vyučování) domů. 
 
Kritéria pro přijetí do ŠD:
Přednostně se přijímají žáci 1. , 2., 3. ročníku a přípravné třídy, kteří mají zaměstnané oba rodiče.
Žáci 4. a 5. ročníku budou přijati do školní družiny, pokud toto přijetí nadále umožní kapacita školní družiny a za předpokladu, že mají zaměstnané oba rodiče.
Do školní družiny v případě převýšení její kapacity nebudou přijímáni žáci, jejichž rodiče jsou nezaměstnaní (alespoň jeden z nich), nebo matka je na mateřské dovolené a žáci, kteří plně nevyužívají provozní dobu školní družiny a pravidelně nebo často odcházejí ze školní družiny ihned po obědě.
Žáci jsou přijímáni na základě vyplnění Zápisního lístku, na který uvedou důležité informace o žákovi. 
Do ŠD mohou být přihlášeni žáci během celého školního roku, pokud je volná kapacita.
Pokud rodiče nedodrží termín pro zaplacení, může být dítě ze školní družiny vyloučeno. 
Dítě může být ze ŠD vyloučeno, pokud nebude dodržovat Vnitřní řád školní družiny.
Do školní družiny nemusí být přijat žák, který řádně a včas neplatil v minulých letech poplatky za školní družinu, anebo závažným způsobem porušil řád školní družiny.
Odhlášení ze ŠD je možné pouze v druhém pololetí. 
 
 
Režim dne ŠD:
Po příchodu z oběda mají děti cca 1 hodinu volných her (neřízená činnost). Hrají společenské (deskové) hry, povídají si a staví ze stavebnic (dřevěných, plastových ...). Některé z dětí dávají často přednost i námětovým hrám (na školu, na obchod, na restauraci,...). 
Každý den si s dětmi po obědě čteme. Po tuto dobu mají možnost odpočinout si po obědě a učivu a relaxovat. V pátek po plavání promítáme pohádky nebo dětské filmy na interaktivní tabuli.  
 
Poté následuje činnost řízená. Program pro děti, který dětem dopředu připravujeme, není každý den stejný. Většinou se střídá výtvarná a pracovní činnost. Děti se seznámí a pracují s různými technikami. Při výtvarné činnosti kreslíme a malujeme vodovkami, temperami, pastelkami, ... Při činnosti pracovní zase vytváříme výrobky a dekorace z barevných papírů. Stříháme, lepíme, skládáme a zdobíme. Vše, co si děti ve ŠD vytvoří, si mohou odnést domů, případně s jejich výtvory dekorujeme interiér školy. Řízená činnost trvá dvě hodiny ( 13:00 - 15:00 ) a ne vše se za tu dobu stihne. Proto rozdělávky dokončujeme dny následující. 
 
V rámcí řízené činnosti také hodně sportujeme. V jarních a letních měsících využíváme především zahradu, kde děti sportují, hrají hry nebo jen tak běhají. Pokud zrovna nejsme na zahradě, chodíváme na procházky do blízkého okolí (Mírovice, Sluhy). Na podzim a v zimě využíváme hlavně tělocvičnu a občas jdeme na procházku (sáňkovat, bruslit, stavět sněhuláky). 
 
Pokud zbývá ještě volný čas do konce provozu ŠD, je ponechán dětem k volným hrám. Jednak, aby si odpočinuly od pohybu, a také proto, že jich ve škole (počtem) už tolik nebývá. 
 
Naším cílem je zajistit a vytvořit dětem příjemné prostředí, kde se budou cítit dobře. A aby se školní družina stala místem, kde rády tráví svůj volný čas. 
 

Odchody ze ŠD

Žáci odchází ze ŠD podle času uvedeného na zápisovém lístku. 
Žáka NENÍ možné propustit s osobou, která není uvedena na zápisovém lístku ( doporučujeme na zápisový lístek uvést co nejvyšší počet možných osob, které mohou žáka vyzvednout ). 
Má-li být žák uvolněn ze školní družiny dříve/později než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemnou žádostí označenou datem a podpisem zákonného zástupce. Změny je možno uvést POUZE do sešitu ŠD - Družínku. Z důvodu zajištění bezpečnosti nebude žák uvolněn ze školní družiny na základě telefonického sdělení zákonného zástupce

Ve výjimečných případech lze dítě omluvit i přes e-mail: martina.hrabetova@zsvelen.cz ( mail vedoucí ŠD )

DOKUMENTACE:

VNITŘNí ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY: Vnitřní řád školní družiny 2023.odt (29676)

Školní vzdělávací program ŠD: ŠVP ŠD 2023.odt (913568)