Školní klub

Cílem našeho klubu je vytvořit příjemné místo pro setkávání dětí z naší školy. Místo, kde bude dětem dobře a kde se budou cítit v bezpečí. Zde budou moci odpočívat, hrát si, připravovat se na vyučování a hlavně uzavírat přátelství. Klub je otevřen žákům od šesté do deváté třídy a je pro ně připraven pestrý program, ze kterého si mohou vybrat, jaké aktivity se zúčastní.
Skladba programu je stavěna tak, aby žáci mezi sebou spolupracovali, ale aby se také naučili spoléhat sami na sebe. Vedoucí klubu aktivity připraví, ale vlastní průběh realizace  už nechává na dětech. Vedoucí přihlíží, citlivě aktivitu vede, ale zodpovědnost za zdar akce je na samotných účastnících.
 
Činnost školního klubu je vykonávána ve dnech školního vyučování. 
Pondělí až čtvrtek od 13:30  do 17:00 a v pátek do 15:00.
 
Úplata za klub je 50Kč za měsíc
 
Žáci přichází do klubu nejdříve ve 13:30. Do klubu lze přijít i v jiných časech, ale pouze v celou hodinu (tzn. 14:00, 15:00, 16:00). Za děti, které přechází z domova do klubu, paní vychovatelky neručí. Bezpečnost a dozor je zajištěný jen v prostorách školy. 
 
Za bezpečnost žáků  odpovídají pedagogičtí pracovníci klubu.
 
Vychovatelky ve školním klubu: Iveta Tesárková
                                                       Iva Šetková
 
Vedoucí školního klubu: Martina Hrabětová (martina.hrabetova@zsvelen.cz)
 
Kontakt do školního klubu:
telefon: 601 335 678     do 14:00 pouze SMS
email:  klub@zsvelen.cz