Základní charakteristika

Škola plná pohody - to je název našeho školní vzdělávacího programu a přesně vystihuje hlavní myšlenku Základní školy Veleň. Chodí děti do školy rády?  Jsou zde šťastné? To jsou důležité otázky, které si klademe. Naučit děti (jak se říká "splnit plán"), ale vše v příjemné a pohodové atmosféře. 

 

               

 

Koncepční záměr 2015 - 18

Mateřská škola je po rekonstrukci, pedagogický sbor je plně kvalifikovaný, tvoří dobrý tým. Proto je prioritou rozvoje pro nejbližší roky základní škola, zejména v oblasti materiální a personální.  

1. Zachovat stávající kvality školy – děti chodí do školy rády, chovají se k sobě hezky, plníme ŠVP.  V pedagogickém sboru panuje příjemná atmosféra.

2. V pedagogicko-výchovné oblasti v souvislosti s navyšováním počtu žáků získat nové kvalitní pedagogické pracovníky, vytvořit a důsledně dodržovat plán DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), prodloužit provoz ŠD a naplnit ho kvalitními volnočasovými aktivitami.

3. Inkluze dětí se znevýhodněním je samozřejmostí; zaměříme se více i na děti nadané.   

4. Materiálně-technické vybavení bylo dlouhodobě zanedbávané (staré počítače, jídelna, šatny, školní nábytek). Záměrem je spolupracovat s obcí při rekonstrukci školy, během léta 2015 vybudovat nové šatny. Cílem do roku 2018 je jednotný ráz interiéru školy, barvy a logo školy, kvalitní wb stránky, modernizace počítačového vybavení. Vhodně kombinovat krásnou architekturu staré budovy a moderní prvky. Vytvořit podmínky pro inkluzivní vzdělávání.

5. Upravit zastaralé dokumenty školy, BOZP, personální agendu, zlikvidovat staré dokumenty a spisy dle zákona o archivnictví a spisové službě. 

6. Ve školní kuchyni zvýšit důraz na zdravé potraviny.

 

 

Ve Veleni 26. 3. 2015                                           Věra Kouřilová