Citát, který nás inspiruje:

„Maminka líčila školu jako místo, kde si najde kamarády a naučí se spoustu zábavných a užitečných věcí. Takže Václav si školu představoval jako obrovskou dílnu podobnou garáži strýce Bedřicha, kde se rozebírají a znovu montují auta, motorky a kola a pořádají závody na bicyklech. A občas se samo sebou nahlédne do knížek a spočítá pár příkladů, aby si člověk uměl přečíst jízdní řád a sečíst útratu.“ (Alena Mornštajnová, Hotýlek)

 

Vize školy:

Škola vlídná, přátelská, bezpečná. Škola, ve které jsou děti rády a užívají si proces vzdělávání. Společně bádají, pracují a zkoumají svět, jsou hrdi na svou školu, chrání její majetek a pečují o její dobré jméno. Škola spolupracující s rodiči a obcí. 

 

Charakteristika absolventa

- samostatný
- ohleduplný
- dokáže přiznat a pracovat s vlastní chybou
- zvídavý
- má základní přehled o světě kolem sebe
- ověřuje si informace a zdroje
 
 
 

Základní charakterisktika

    Základní škola ve Veleni byla založena roku 1902 a až poměrně donedávna fungovala jako dvoutřídní. V posledních letech však prochází velkými změnami, z nichž nejviditelnější je dokončení nové budovy školy na opačném konci obce roku 2019. V současnosti má naše škola přes 300 žáků ve 14 třídách, 2. stupeň navštěvují i „přespolní“ žáci. Malotřídní duch, kdy se děti ve škole navzájem znají a mají mezi sebou dobré vztahy, však přetrvává. A pro kvantitu rozhodně nezapomínáme na kvalitu.

    Začít můžeme u prostředí školy. Stará budova školy je plně zrekonstruovaná, a protože zde sídlí přípravné třídy, prvňáci a druháci, je její zahrada přizpůsobena zejména hře. Nalezneme tu však i zeleninové záhony, hmatový chodník či učebnu pod širým nebem. Nová budova pak je skutečným architektonickým skvostem, za což získala ocenění Stavba roku Středočeského kraje za rok 2019. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, máme specializovanou učebnu pro výuku cizích jazyků, informatiky, dílen a přírodních věd. Ke škole patří i školní jídelna, velká tělocvična, sportoviště a zahrada pro pěstitelské práce, hru a odpočinek.

    Tím nejdůležitějším však pro nás jsou nemateriální hodnoty. Naše školní vzdělávací programy jsou pojaty tak, aby žáky nezahlcovaly a aby učitelé mohli výuku přizpůsobovat aktuálním potřebám, zájmům a možnostem žáků a věnovat dostatek času rozvíjení klíčových kompetencí a průřezových témat. Samozřejmostí jsou přednášky odborníků, mimoškolní vzdělávací akce, výlety, celoškolní projekty, každoročně pořádáme lyžařský výcvik a školu v přírodě. A proto jsou tím úplně nejdůležitějším u nás pedagogové, kteří dělají svou práci se zájmem o smysluplnost učení, osobnostní rozvoj žáků a vytváření dobrého školního klimatu.

    Kdybychom tedy měli jedním slovem vystihnout, čím je Základní škola Veleň charakteristická, byl by to zřejmě „růst“, a to jak ve smyslu rozrůstání se v prostoru a v počtu žáků a pracovníků, tak i ve smyslu neustálého rozvoje a učení se novému.