Platby 2022/23    

Všechny platby kromě obědů prosíme hradit na účet: 
115-7233700237/0100

U každé platby je třeba uvádět jméno díděte, variabilní a specifický symbol.  

 

Variabilní symbol: každé dítě dostává přiděleno číslo při nástupu do MŠ nebo ZŠ a má stejný po celou dobu docházky

 

Specifický symbol: rozlišuje jednotlivé platby

 

 

Informace o platbách a cenách obědů naleznete  zde: Jídelna ZŠ i MŠ

 

Adaptační pobyt:

SS: 1

 
Školní družina:

Úplata za školní družinu je 1500,- Kč/pololetí. Platbu je třeba uhradit do 15.10., za druhé pololetí do 15. 3. Možno hradit na podzim jednorázově za celý rok. 

SS: 3

 
Škola v přírodě:

SS: 4

 

Plavání:

SS: 5

Plavání 3., 4. a 5. třída:
Plavání i dopravu hradí škola ze svého rozpočtu (povinné plavání). Budeme velmi rádi za sponzorský příspěvek na dopravu. Jakýkoli. V hotovosti nebo na účet školy pod SS 5. Za sponzorské dary předem děkujeme. 
 
 
Sešity, papíry, pracovní sešity:  
600,- Kč /pololetí,  platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. 

SS: 6

 
 

Lyžařský výcvik 2022: 

SS: 7

 

 
Toaletní potřeby v ZŠ: 
300,- Kč/ rok 
SS: 8
 
 
Školní klub:
50,-Kč/měsíc, 500,-Kč/rok

SS: 9

       

 

KROUŽKY - při platbě kroužků používejte specifický symbol 100

SS: 100

Platbu prosíme uhraďte na účet školy, uveďte jméno a variabilní symbol dítěte, název kroužku,(děti, které nechodí do naší školy do poznámky své jméno) a specifický symbol. Specifický symbol je velmi důležitý - nezapomeňte. Platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. 

 

Knihy:

SS: 110

 
Tábory:

SS: 111