Platby 2023/24 

Všechny platby kromě obědů prosíme hradit na účet: 
115-7233700237/0100

U každé platby prosíme uvádět variabilní symbol dítěte a specifický symbol platby, do poznámky je možné uvést jméno dítěte či další doplnění. 

Variabilní symbol (VS) každé dítě dostává při nástupu do ZŠ či MŠ a zůstává stejný po celou dobu docházky do ZŠ a MŠ Veleň. 

Specifický symbol rozlišuje jednotlivé platby. 

Informace o platbách a cenách obědů naleznete  zde: Jídelna ZŠ i MŠ

 

Přehled specifiských symbolů:

Adaptační pobyt: 

SS: 1

 
Školní družina:

Úplata za školní družinu je 2000 Kč/pololetí. Platbu je třeba uhradit do 15.10., za druhé pololetí do 15. 3. Možno hradit na podzim jednorázově za celý rok. 

SS: 3

 
Škola v přírodě:

SS: 4

 

Plavání:

SS: 5

Plavání 2. ročníky a 5. třída:
Plavání i dopravu hradí škola ze svého rozpočtu (povinné plavání). Budeme velmi rádi za sponzorský příspěvek na dopravu. Jakýkoli. V hotovosti nebo na účet školy pod SS 5. Za sponzorské dary předem děkujeme. 
 
 
Sešity, papíry, pracovní sešity:  
600 Kč /pololetí,  platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. První a přípravná třída polovinu této částky, tj. 600 Kč/rok 

SS: 6

 
 

Lyžařský výcvik 2022: 

SS: 7

 

 
Toaletní potřeby v ZŠ: 
200 Kč/ rok, termíny viz školní družina
SS: 8
 
 
Školní klub:
50 Kč/měsíc, tj. 500 Kč/rok Termíny platby stejnéjako u družiny. 

SS: 9

       

 

KROUŽKY - při platbě kroužků používejte specifický symbol 100

SS: 100

Platbu prosíme uhraďte na účet školy, uveďte jméno a variabilní symbol dítěte, název kroužku,(děti, které nechodí do naší školy do poznámky své jméno) a specifický symbol. Specifický symbol je velmi důležitý - nezapomeňte. Platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. Informace k platbám za kroužky zde: Kroužky

 

Knihy:

SS: 110

 
Tábory:

SS: 111

 
Karta ISIC (pro děti)
350,-

SS: 112