Platby 2019/20

    
Číslo účtu: 115-7233700237/0100
 
Specifický symbol: každé dítě dostává přiděleno číslo při nástupu do MŠ nebo ZŠ
 
Variabilní symbol: rozlišuje jednotlivé platby
 
 
Informace o platbách obědů naleznete zde: Platby obědů ZŠ
 
 
Školní družina:

Úplata za školní družinu je 300,- Kč/měsíc, tedy 1500,- Kč/pololetí. Platbu je třeba uhradit do 15.10., za druhé pololetí do 15. 3. Možno hradit na podzim jednorázově za celý rok. 

VS: 31920

 
 

Plavání:

Školka 10 lekcí á 50,- Kč............500,- Kč

Škola (přípravná třída) 18 lekcí á 50,- Kč............900,- Kč

VS: 41920

Plavání je třeba uhradit nejpozději před absolvováním druhého výjezdu. 
 
doprava hotově cca 500,- Kč za 18 lekcí (bude upřesněno)
 
 
 
Škola a školka v přírodě:
 
VS: 51920
 
 

 

Sešity, papíry, pracovní sešity:  600,- Kč /pololetí,  platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. 
VS: 61920
 
 

 Lyžařský výcvik 2020: 

Cena 4500,- Kč, záloha 500,- Kč splatná do konce října 2019, celá částka do 15. ledna 2020. 

VS: 71920  

 
 

 

Toaletní potřeby v ZŠ: 100,- Kč/ pololetí, platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. 
VS: 81920
 
       

 

KROUŽKY - při platbě kroužků používejte variabilní symbol 999

 

Platbu prosím uhraďte na účet školy, uveďte specifický symbol dítěte (děti, které nechodí do naší školy do poznámky své jméno) a variabilní symbol 999. Variabilní symbol je velmi důležitý - nezapomeňte. Platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 3. Možno hradit jednorázově za celý rok. 

Školní kroužky

POZOR!!! Koužek Veselá věda organizuje externí firma. Platby zasílejte na jejich účet.