Školní kroužky 2019/20 

 

Vážení rodiče, pedagogové základní školy připravili pro vaše děti následující nabídku kroužků v rámci doplňkové činnosti školy. Není-li uvedeno jinak, začínají v říjnu (resp. 30.9.), délka jedné lekce je 45 minut, předpokládáme 15 lekcí za pololetí, minimálně bude odučeno 14. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 6, u angličtiny je omezen i maximální počet (10-12 žáků). Přednost mají žáci dříve přihlášení. Žák, který svým chováním bude narušovat průběh kroužku, z něho bude vyloučen. U kroužků, které probíhají v době provozu školní družiny, poskytujeme slevu pro žáky, kteří ji navštěvují, protože i pobyt v družině je zpoplatněn. 

Přihlášky na kroužky obdrží rodiče na schůzkách.

 

Taneční kroužek

Taneční kroužek je určen pro všechny dívky a chlapce, kteří mají pozitivní vztah k pohybu a hudbě. Výhodou tohoto kroužku je především to, že se nezaměříme pouze na jeden taneční styl, ale seznámíme se s celým pestrým tanečním světem. Taneční kroužek není jen o tom, abychom v dětech rozvíjeli pohybovou koordinaci, ale také se zaměříme na správné držení těla, vnímání hudby a prostorovou orientaci. Vše je tak pojímáno hravou formou, abychom dosáhli příjemného prožitku z tance.

pondělí: od 13 hodin mladší děti (1. – cca 3. třída), od 13:45 hodin starší děti

Cena: 1250,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

           1450,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

 

Angličtina:

            Jazyková příprava je určena pro žáky druhého ročníku, kteří se hravou a nenásilnou formou začínají seznamovat s cizím jazykem, jeho výslovností a intonací před povinnou výukou angličtina ve třetím ročníku.

úterý od 13 hodin

Cena: 1250,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

           1450,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

 

Jóga:

            Protažení, rehabilitace, koncentrace, koordinace pohybů, rozvoj hrubé i jemné motoriky …. to vše je obsaženo v kroužku, který je určen zejména pro mladší školní věk.

čtvrtek od 13:30

Cena: 1250,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

           1450,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

 

 

 

Sportovní hry, přípravka, judo a sebeobrana: (minimální počet žáků 10), na první hodinu s sebou láhev na pití, triko s dlouhým rukávem, tepláky

  • pondělí od 14:30 hodin sportovní hry pro starší žáky, aneb s panem učitelem pro radost. Florbal, fotbal a další nejen míčové hry, využití nové tělocvičny a hřišť. Cena: 1250,-/pololetí pro žáky ZŠ a MŠ Veleň 
  • pondělí od 15:15 hodin sportovní přípravka pro děti do 6 let. Všestranný pohybový rozvoj pod vedením profesionálního trenéra. Cena: 1250,-/pololetí pro žáky ZŠ a MŠ Veleň
  • pondělí od 16:10 judo pro žáky od 6 do 15 let. Cena: 1250,-/pololetí pro žáky ZŠ a MŠ Veleň
  • pondělí od 17:05 sebeobrana pro žáky a dospělé od 15 let. Cena: 1250,-/pololetí pro žáky ZŠ a MŠ Veleň
Cena pro děti a žáky, kteří nejsou z naší školy, a dospělé 1450,- Kč/pol.

 

Lovci Podnikavých duchů:

Zážitková vzdělávací hra, jejímž smyslem je posílit komunikační dovednosti, kritické myšlení, emoční inteligenci, týmovou spolupráci, schopnost řešení problémů atd. Celá hra obsahuje 30 devadesátiminutových lekcí. Nehrajte na počítači, žijte hru!

středa 13:30 – 15

Cena: 1400,-Kč/pololetí (90 minut lekce)

 

Hudební kroužky:

            Od 16. září se na škole rozběhne výuka hry na zobcovou flétnu, klarinet a saxofon, doplněná o hudební teorii. Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách od pondělí do čtvrtka, v úterý od 15:30 bude hudební teorie společná pro všechny výuky nástrojů. Výuka hry na nástroj by měla probíhat 2x týdně (ideálně po-st, út-čt). Konkrétní termíny výuky je nutné dojednat přímo s vyučujícím. 

Cena 1000,- Kč/rok za hudební teorii + individuálně nástroj (dle počtu žáků ve skupině). 

 

 

Aktivity zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí děti a diagnostiku výukových obtíží:

FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) – ukázková hodina v září

úterý od 13:45

Cena: individuální hodina 500,- Kč/lekce/žák

           skupina 2-5 dětí 200,- Kč/lekce/žák 

           

 

Maxík:

         Stimulační program Maxík je určen předškolákům, dětem s odloženou školní docházkou a žákům 1. a 2. ročníku, kterým se ve škole něco nedaří. Jedná se o ucelený program, který v postupně navazujících lekcích napomáhá rozvoji dítěte ve všech vývojových oblastech (grafomotorika, prostorová orientace, sluchová analýza a syntéza, percepce) a učí ho pracovním návykům. U žáků, kteří již školu navštěvují, pomáhá řešit problémy se psaním, čtením i počítáním.

čtvrtek od 14:30, v září ukázková hodina

Cena:

           skupina 4 - 6 dětí 1950,- Kč za celý kurz (15 lekcí)

 

Diagnostika oslabení dílčích kognitivních funkcí (detailní analýza příčin výukových a výchovných problémů žáků) a následná reedukace – dle individuální konzultace.

 

 

 

Další kroužky realizujeme ve spolupráci s externisty - přihlášení u organizátora:

florbal – organizují Black Angels , středa od 15 hodin (dle zájmu možno další lekce od 16 hodin, rozděleno by bylo dle věku, od 15 hodin mladší děti) - www.blackangels.cz

Veselá věda – úterý od 15 hodin - www.veselaveda.cz

Animace – středa od 15 hodin - www.streamkids.cz

Gymnastika s prvky tance a baletu – čtvrtek od 15 (1. – 3. třída) a 16 (4. – 7. třída) - sara.kejlova@gmail.com