Školní kroužky 2023/24 

V základní škole probíhají kroužky organizované pedagogy v rámci doplňkové činnosti školy, dále kroužky "spolupracující", jejichž lektoři vyzvedávají žáky z družiny, a pak kroužky, které probíhají zcela nezávisle na škole. Zde jsou zveřejněny pouze informace o školních kroužcích + základní údaje o kroužcích spolupracujících. Novinkou školního roku 2023/24 je působení ZUŠ v prostorách nové školní budovy. Infomace o svých aktivitách zveřejňuje ZUŠ na svých wb stránkách nebo kontaktuje přímo své členy.  

Není-li uvedeno jinak, začínají v říjnu a minimální počet dětí pro otevření kroužku je 6. Délka jedné lekce je 45 minut, předpokládáme 15 lekcí za pololetí, minimálně bude odučeno 14. U angličtiny je omezen i maximální počet (10-12 žáků), přednost mají žáci dříve přihlášení. 

Školní kroužky: 

 

Angličtina - Play wisely with English

Jazyková příprava je určena pro žáky druhého ročníku, kteří se hravou a nenásilnou formou začínají seznamovat s cizím jazykem, jeho výslovností a intonací před povinnou výukou angličtiny ve třetím ročníku. 

umístění: stará budova

termín: úterý od 15 hodin

zahájení: 3. 10. 2023

cena: 1500 Kč/pololetí 

přihlášení: sarka.varakova@zsvelen.cz

poznámka: Výuka angličtiny bude od školního roku 2023/24 zařazena jako součást řízené činnosti v rámci družiny na staré budově; všechny děti ve školní družině na staré budově, včetně přípravné třídy, se s angličtinou seznámí. I když dítě nebude chodit na kroužek, s angličtinou se seznámí. 

 

Malý přírodovědec - kroužek vhodný pro žáky 1. a 2. třídy (stará budova) a 3. a 4. třídy (nová budova)

umístění: stará budova i nová budova
 

termín: čtvrtek 13 - 14:30 .....1x za 14 dní

zahájení: 5. 10. 2023

cena: 1500 Kč/pololetí

přihlášení: michaela.krejci@zsvelen.cz

poznámka: poznávání přírody, bádání, vytváření vztahu k přírodě, zkoumání binokulární lupou, sběr bylin a vaření z bylin, občasné víkendové výlety (budou hrazeny zvlášť)

 

Judo

umístění: tělocvična nové budovy, škola zajistí převádění žáků ze staré budovy

termín: pondělí od 14 hodin, délka lekce 90 minut

zahájení: 2. 10. 2023

cena: 2100 Kč/pololetí 

přihlášení: petr.elbogen@zsvelen.cz

poznámka: na první hodinu s sebou láhev na pití, triko s dlouhým rukávem, tepláky

 

Kytara 

umístění: třída nové budovy, škola zajistí převádění žáků ze staré budovy

termín: pondělí od 14 hodin a od 15 hodin

zahájení: 2. 10. 2023

cena: 1500 Kč/pololetí 

přihlášení: vojtech.kouril@zsvelen.cz

poznámka: základy hry na kytaru, základy akordické hry, doprovod populárních písní, rozvoj rytmického cítění, elektrická kytara. Kroužek je určen pro žáky, kteří se chtějí doprovodit na kytaru u táboráku, ale nechtějí navštěvovat ZUŠ, chodit na nauku a věnovat hudbě víc času.  
 
 

Angličtina - Cambridge 

Kurz vhodný pro starší žáky. Příprava ke Cambridge zkuškám KEY for schools na úrovni A2. Certifikát, kteří žáci získají, zohledňují některé školy při přijímacím řízení. 

Tento kuzr byl po dvou letch fungování z důvodu malého zájmu ukončen. V případě zájmu pište prosím vedení školy: vera.kourilova@zsvelen.cz

 

  

Další kroužky realizované ve spolupráci s externisty (kroužky "spolupracující") - přihlášení u organizátora:

florbal – středa od 15 a od 16 hodin (dle věku) - www.krouzekpp.cz; nabízejí vyzvedávání dětí z MŠ i z budovy Hlavní 46

tanečky a gymnastika - organizuje Sára Hlaváčová - www.telovpohybu.cz

Gymnathlon -  www.gymnathlon.cz