Školní kroužky 2021/22 

 

V základní škole probíhají kroužky organizované pedagogy v rámci doplňkové činnosti školy, dále kroužky "spolupracující", jejichž lektoři vyzvedávají žáky z družiny, a pak kroužky, které probíhají zcela nezávisle na škole. Zde jsou zveřejněny pouze informace o školních kroužcích + základní údaje o kroužcích spolupracujících. 

Není-li uvedeno jinak, začínají v říjnu, délka jedné lekce je 45 minut, předpokládáme 15 lekcí za pololetí, minimálně bude odučeno 14. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 6, u angličtiny je omezen i maximální počet (10-12 žáků). Přednost mají žáci dříve přihlášení. Žák, který svým chováním bude narušovat průběh kroužku, z něho bude vyloučen. U kroužků, které probíhají v době provozu školní družiny, poskytujeme slevu pro žáky, kteří ji navštěvují, protože i pobyt v družině je zpoplatněn. 

Nový kroužek od 2. pololetí  - kytara:

    Základy hry na kytaru zábavnou formou, cílem je zahrát si už v létě s kamarády u táboráku. Základy akordické hry, doprovod polupárních písní, rozvoj rytmického cítění.
 
pondělí od 14 a od 15 hodin
 

Cena: 1250,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

           1450,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

přihlášení: vojtech.kouril@zsvelen.cz

 

Angličtina:

            Jazyková příprava je určena pro žáky druhého ročníku, kteří se hravou a nenásilnou formou začínají seznamovat s cizím jazykem, jeho výslovností a intonací před povinnou výukou angličtiny ve třetím ročníku.

úterý od 12 a od 13 hodin 

Cena: 1250,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

           1450,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

Přihlášení bude možné na třídních schůzkách 15 9. nebo po tomto datu na mailu: jitka.halcinova@zsvelen.cz

 

Angličtina - Cambridge  Kroužek je již zaplněn

    Příprava ke Cambridge zkuškám KEY for schools na úrovni A2. Kurz je vhodný pro žáky 9., 8. ev. 7. ročníku. Samotná zkouška je zpoplatněna. Certifikát zohledňují některé školy při přijímacím řízení.

středa od 14 hodin

Cena: 1450,- Kč/pololetí

Přihlášení bude možné na třídních schůzkách 15 9. nebo po tomto datu na mailu: dominika.doubova@zsvelen.cz

 

 

Judo:

(minimální počet žáků 10), na první hodinu s sebou láhev na pití, triko s dlouhým rukávem, tepláky

  • pondělí od 15:00 žáci (starší děti, cca od druhé třídy a starší - dle fyzických předpokladů žáka)

  • pondělí od 16:00 žáci  (mladší děti, cca první a přípravná třída - začátečníci)

  • Cena: 1250,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

  •            1450,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

  • přihlášení: petr.elbogen@zsvelen.cz

 

 

Aktivity zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí dětí a diagnostiku výukových obtíží:

FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) - termíny dle dohody

Cena: individuální hodina 500,- Kč/lekce/žák

           skupina 2-5 dětí 200,- Kč/lekce/žák 

přihlášení a konzultace: radka.slegrova@zsvelen.cz

           

 

 

 

Další kroužky realizované ve spolupráci s externisty (kroužky "spolupracující") - přihlášení u organizátora:

florbal – organizují Black Angels, středa od 15 a od 16 hodin (dle věku) - www.blackangels.cz; nabízejí vyzvedávání dětí z MŠ i z budovy Hlavní 46

tanečky a gymnastika - organizuje Sára Hlaváčová - www.telovpohybu-cz.webnode.cz