Školní kroužky 2022/23 

 

V základní škole probíhají kroužky organizované pedagogy v rámci doplňkové činnosti školy, dále kroužky "spolupracující", jejichž lektoři vyzvedávají žáky z družiny, a pak kroužky, které probíhají zcela nezávisle na škole. Zde jsou zveřejněny pouze informace o školních kroužcích + základní údaje o kroužcích spolupracujících. 

Není-li uvedeno jinak, začínají v říjnu, délka jedné lekce je 45 minut, předpokládáme 15 lekcí za pololetí, minimálně bude odučeno 14. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 6, u angličtiny je omezen i maximální počet (10-12 žáků). Přednost mají žáci dříve přihlášení. Žák, který svým chováním bude narušovat průběh kroužku, z něho bude vyloučen. U kroužků, které probíhají v době provozu školní družiny, poskytujeme slevu pro žáky, kteří ji navštěvují, protože i pobyt v družině je zpoplatněn. 

 

Školní kroužky: 

Angličtina - Cambridge 

Příprava ke Cambridge zkuškám KEY for schools na úrovni A2. Kurz je vhodný pro žáky 9., 8. ev. 7. ročníku. Samotná zkouška je zpoplatněna. Certifikát zohledňují některé školy při přijímacím řízení.

pondělí od 14 hodin

Cena: 1550,- Kč/pololetí

Přihlášení: dominika.doubova@zsvelen.cz

 

Kytara 

Základy hry na kytaru.  Základy akordické hry, doprovod polupárních písní, rozvoj rytmického cítění. 
 
pondělí od 14 a od 15 hodin
 

Cena: 1350,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

          1550,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

přihlášení: vojtech.kouril@zsvelen.cz

 

Angličtina 

Jazyková příprava je určena pro žáky druhého ročníku, kteří se hravou a nenásilnou formou začínají seznamovat s cizím jazykem, jeho výslovností a intonací před povinnou výukou angličtiny ve třetím ročníku.

úterý od 13 hodin 

Cena: 1350,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

         1550,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

Přihlášení: na třídních schůzkách 21. 9. 2022 bude představen a vysvětlen koncept kroužku a bude možné se přihlásit na místě. Kroužek povede Mgr. Halčínová.

 

Judo

(minimální počet žáků 10), na první hodinu s sebou láhev na pití, triko s dlouhým rukávem, tepláky

pondělí a středa od 14 hodin 

Cena: 2700,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

         3100,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

přihlášení: petr.elbogen@zsvelen.cz

 

Aktivity zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí dětí a diagnostiku výukových obtíží:

FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) - termíny dle dohody

Cena: individuální hodina 500,- Kč/lekce/žák

         skupina 2-5 dětí 200,- Kč/lekce/žák       

přihlášení a konzultace: radka.slegrova@zsvelen.cz

           

 

Další kroužky realizované ve spolupráci s externisty (kroužky "spolupracující") - přihlášení u organizátora:

florbal – organizují Black Angels, středa od 15 a od 16 hodin (dle věku) - www.blackangels.cz; nabízejí vyzvedávání dětí z MŠ i z budovy Hlavní 46

 

tanečky a gymnastika - organizuje Sára Hlaváčová - www.telovpohybu.cz

 - pondělí od 15 hodin: tanečky předškoláci a 3. ročník

 - pondělí od 16 hodin: tanečky starší žáci

 - čtvrtek od 16 hodin: gymnastika

 

In - line bruslení - pondělí od 16 hodin - prigi@seznam.cz - lektor Martin

Gymnathlon - úterý od 15.30 do 18.30 hodin - www.gymnathlon.cz