Školní kroužky 2020/21 

 

V základní škole probíhají kroužky organizované pedagogy v rámci doplňkové činnosti školy, dále kroužky "spolupracující", jejichž lektoři vyzvedávají žáky z družiny, a pak kroužky, které probíhají zcela nezávisle na škole. Zde jsou zveřejněny pouze informace o školních kroužcích + základní údaje o kroužcích spolupracujících. 

Není-li uvedeno jinak, začínají v říjnu, délka jedné lekce je 45 minut, předpokládáme 15 lekcí za pololetí, minimálně bude odučeno 14. Minimální počet dětí pro otevření kroužku je 6, u angličtiny je omezen i maximální počet (10-12 žáků). Přednost mají žáci dříve přihlášení. Žák, který svým chováním bude narušovat průběh kroužku, z něho bude vyloučen. U kroužků, které probíhají v době provozu školní družiny, poskytujeme slevu pro žáky, kteří ji navštěvují, protože i pobyt v družině je zpoplatněn. 

Angličtina:

            Jazyková příprava je určena pro žáky druhého ročníku, kteří se hravou a nenásilnou formou začínají seznamovat s cizím jazykem, jeho výslovností a intonací před povinnou výukou angličtiny ve třetím ročníku.

úterý cca od 13 hodin (v případě velkého zájmu bude rozděleno na 2 skupiny)

Cena: 1250,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

           1450,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

Přihlášení bude možné na třídních schůzkách 9. 9. nebo po tomto datu na mailu: jitka.halcinova@zsvelen.cz

Jóga:

            Protažení, rehabilitace, koncentrace, koordinace pohybů, rozvoj hrubé i jemné motoriky …. to vše je obsaženo v kroužku, který je určen zejména pro mladší školní věk.

čtvrtek od 13:30

Cena: 1250,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

           1450,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

přihlášení:lenka.sykorova@zsvelen.cz

 

Judo:

(minimální počet žáků 10), na první hodinu s sebou láhev na pití, triko s dlouhým rukávem, tepláky

  • pondělí od 15:00 žáci druhé třídy a starší

  • pondělí od 16:00 žáci  první a přípravné třídy

  • Cena: 1250,- Kč/pololetí žáci, kteří navštěvují ŠD

  •            1450,-Kč/pololetí žáci, kteří nenavštěvují ŠD

  • přihlášení: petr.elbogen@zsvelen.cz

 

 

Aktivity zaměřené na rozvoj kognitivních funkcí děti a diagnostiku výukových obtíží:

FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) – ukázková hodina v září

pondělí od 13:45

Cena: individuální hodina 500,- Kč/lekce/žák

           skupina 2-5 dětí 200,- Kč/lekce/žák 

přihlášení: radka.slegrova@zsvelen.cz

           

 

 

 

Další kroužky realizujeme ve spolupráci s externisty (kroužky "spolupracující")- přihlášení u organizátora:

florbal – organizují Black Angels , středa od 15 hodin (dle zájmu možno další lekce od 16 hodin, rozděleno by bylo dle věku, od 15 hodin mladší děti) - www.blackangels.cz; nabízejí vyzvedávání dětí z MŠ i z budovy Hlavní 46

 

Gymnastika  a tanečky - sara.kejlova@gmail.com, vyzvedávání dětí z MŠ, informace zde: Kroužky-.docx (8932)