Školní kroužky 2018/19 

Kroužky v ZŠ organizujeme v rámci doplňkové činnosti školy, jsou většinou vedeny přímo pedagogy školy a zařazujeme takové  kroužky, které vnímáme jako smysluplné. V letošním školním roce je situace ještě složitější než v roce loňském. Není možné využívat budovu obecního úřadu. Škola doslova praská ve švech. Není prostor pro další externí firmy. Až do přestěhování budou probíhat koužky v omezeném rozsahu. 

 

Tanečky - budou probíhat až v nové škole

Hravá angličtina - až v nové škole

Flétna - v minulém roce se kroužek neosvědčil. Děti většinou doma necvičily. Kroužek bude otevřen v případě skutečného zájmu dětí. Konal by se v úterý od 13:50

Kroužek zobcové flétny je určen dětem mladšího školního věku (1. - 3. třída). Seznámíme se s prvními melodiemi a notami. Tento kroužek je také vhodný pro děti, které potřebují zlepšit dýchací potíže a práci s dechem.

Jóga - pondělí a úterý 13:00 - 13:45, určeno pro žáky 1.- 3. třídy, 1x týdně (na přihlášce vyberte termín)

Rádi byste, aby se Vaše děti zklidnily a naučily se koncentrovat? Nabízíme Vám cvičení, které zlepšuje zdraví. Děti se naučí uvolnit se a uklidnit, zvýší svou celkovou flexibilitu a stabilitu, naučí se vnímat své tělo.

Děti cvičí pozice vybrané jim na míru. Většinou se jedná o pozice inspirované přírodou a zvířaty, které se učí formou vyprávění příběhů. Vyzkouší si tak, jaké je to být horou, stromem, kočkou, lvem či kobrou. Díky této projekci působí jóga kladně na jejich představivost. Jedna lekce trvá 45 minut. 

S sebou si vezměte lehké oblečení, pití, máte-li podložku a oblíbené plyšové zvířátko. Cvičíme naboso:-)

Sportovní hry - čtvrtek 13:00 - 13:45, určeno pro žáky 4.- 6. třídy

Kroužek je zaměřen na rozvoj všeobecné tělesné přípravy formou hry. Děti se dále seznámí s filozofií juda (jemná cesta) a základními technikami. Naše cvičení přinese zvýšení fyzické i psychické odolnosti a sebedůvěry. Určeno žákům vyšších ročníků, mladší pouze v případě volných míst. Maximální počet žáků je 20. 

 

Kroužky se budou konat od začátku října do konce května (14 lekcí za pololetí á 45 min.)

Ceny kroužků: 1600,- Kč/rok pro děti, které chodí do družiny

                           2100,- Kč/rok rok pro děti, které nechodí do družiny

                           3000,- Kč/rok pro děti, které nejsou žáky ZŠ a MŠ Veleň

 

Úhrada na účet školy, VS 999. Uvádějte i specifický symbol dítěte. Platbu možno hradit odděleně vždy na jedno pololetí. Plánovanou neúčast na kroužku je nutno písemně omlouvat, aby lektoři věděli, že mohou dítě před začátkem pustit domů. Možnost odhlášení je ke konci pololetí. Platba za první pololetí do 15. 10., za druhé do 15. 2. Možno hradit jednorázově za celý rok. 

 

Minimální počet dětí pro otevření kroužků je 6. V případě dlouhodobé nemoci lektora budou peníze vráceny.  

 

Veselá věda

úterý 15 - 16, 1350,- Kč/pololetí....... Kroužek Veselá zajišťuje externí firma, veškěré informace, platby a registrace dětí na www.veselaveda.cz

externí kroužek, veškeré informace na www.veselaveda.cz