Školní jídelna

Vedoucí školní kuchyně:          Jana Oliveriusová   telefon: 774 920 470

                                                                             e-mail: jidelna@zsvelen.cz

Kuchařky:                               Marie Birknerová, Ivana Němečková, Irena Hrabětová

Pomocné kuchařky:                 Petra Votavová, Ivana Nováková 

 

Naše školní kuchyně poskytuje obědy žákům ZŠ a pro děti MŠ kromě obědů také dopolední a odpolední svačiny. Připravujeme velmi chutnou a domácí stravu a naší snahou je, aby námi nabízený jídelníček byl pestrý a respektoval zásady racionální výživy.

V prosinci 2014 vstoupila v platnost novela zákona o školním stravování, podle které jsou školní jídelny povinny uvádět u svých pokrmů možné alergenní složky spolu s jídelníčky. Tímto vzniká nově povinnost uvádět seznam alergenů v jídle spolu s jídelníčky.

 

Číslo účtu 107-8332350257/0100   variabilní symbol = specifický symbol dítěte

 

 

Odhlašování obědů: 

den předem do 12:00 hod na www.strava.cz

ve vyjímečných případech email: odhlasovani.obedu@zsvelen.cz

 

 

Neodhlášené obědy se účtují, zpětně nelze obědy odhlásit

 

Ovoce do škol a dotované mléko