Ovoce do škol a dotované mléko

Ovoce do škol je projekt, v rámci kterého děti ze základních škol získávají zdarma ovoce, zeleninu, ovocné nebo zeleninové šťávy. Do projektu jsou zapojené různé firmy, které se liší v množství a způsoby dopravy. My spolupracujeme s firmou Laktea stejně jako na projektu Dotované mléko. Děti dostávají zásilku přiblíženě 1x za 14 dní. Na jaře 2016 a 2015 jsme se prvně zapojili do tzv. doplňkových služeb a objednali pro děti 4 koše ovoce a zeleniny navíc. Svačiny a svačinové boxiky dostala v září i třída nových prvňáčků. 
 
 
V rámci projektu Dotované mléko mají děti ze základní i mateřské školy každý den nárok na nákup jednoho dotovaného mléčného výrobku. Odebíráme zejména malá ochucená mléka (5,- Kč), neochucená mléčka a smetánky. Pro děti ve škole vedou evidenci odebraných výrobků paní učitelky. Děti ve školce dostávají dotavané výrobky v rámci svačinek. 
 
Administrace projektů vyžaduje určitý čas (zejména evidence a platba odebraných mlék ve škole), domníváme se ale, že by byla škoda nabízených možností nevyužít.