Parlament

 
Informace o činnosti parlamentu ve školním roce 2023/24: 

Koordinátor: Petra Němečková

       Do letošního žákovského parlamentu bylo během září zvoleno 14 zástupců, žáci od 4. do 9. ročníku si zvolili 2 zástupce. Parlamenťáci se pravidelně schází každé středeční ráno v 7.30. Na začátku působení parlamentu jsme si stanovili cíle, kterých bychom chtěli svým působením dosáhnout. 

    Zaměříme se na propojení žáků celé školy a školky prostřednictvím celo školních akcí. Chtěli bychom, aby se právě prostřednictvím různých akcí žáci cítili ve škole dobře, bavili se a těšili se do školy ještě víc. Na každý měsíc máme připravenou jednu akci.

    V průběhu roku komunikujeme ve třídách, zjišťujeme, co nám ve škole schází nebo můžeme dělat jinak. Parlament řeší drobné věci, typu oprav ve třídách, dokoupení věcí, ale také projednávání školního řádu. Letos se zaměřujeme na školní merchandising a dovybavení relax koutků. Nezapomínáme ani na životní prostředí a čistotu našeho okolí, opět uspořádáme Ukliďme Česko. Snažíme se také pomáhat, proto se podílíme na charitativní činnost, v tomto školním roce podpoříme depozit kočičího útulku v Mírovicích.

         Na závěr školního roku parlamenťáci vytvořily videospot o své celoroční činnosti, což se pomalu stává tradicí.

2021/ 2022          https://www.youtube.com/watch?v=cmRUxavpBG4

2022/2023               https://www.youtube.com/watch?v=21gV-JiqJo4&t=6s