Parlament

 
Informace o činnosti parlamentu ve školním roce 2021/22: 

Koordinátor: Petra Němečková

       Do letošního žákovského parlamentu bylo během září zvoleno 12 zástupců, žáci od 4. do 9. ročníku si zvolili 2 zástupce. Parlamenťáci se pravidelně scházeli každé úterý ráno. Na začátku působení parlamentu si stanovili cíle, kterých chtěli svým působením dosáhnout. Zaměřili se na propojení žáků celé školy a školky prostřednictvím celo školních akcí. Parlamenťáci zorganizovali předvánoční dílny a vánoční párty, masopustní průvod, Ukliďme Česko, No backpack day a v závěru školního roku filmový den bez učení. 

      V průběhu roku parlament řešil drobné věci, typu oprav ve třídách, dokoupení věcí, ale také projednávání školního řádu. 

      Parlament se také snažil o zajištění pořádku ve škole. Na popud žáků byly koupeny větší barevné koše na plastový a směsný odpad. Parlamenťáci také sbírali papír ze všech tříd a na září je plánovaný odvoz sběru papíru.

      Celý školní rok děti pracovaly na zlepšení komunikace ve třídách. Velmi ochotně přinášely nápady a podněty ze tříd. Komunikace informací do tříd se ukázala jako slabší stránka. 

     Žáci měli do práce chuť, velmi pěkně se s nimi pracovalo a atmosféra na zasedáních byla vždy velmi příjemná a tvůrčí, k práci se motivovali navzájem.  

     Na závěr školního roku děti vytvořily videospot o své celoroční činnosti. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmRUxavpBG4