Platby

Platby realizujte na účet:  115-7233700237/0100
 
 
Pro rozlišení plateb používáme variabilní symboly (školkovné, školka v přírodě, plavání). Navíc  je  každému dítěti  přidělen při nástupu do školky specifický symbol, který zůstává stejný po celou dobu docházky. I specifický symbol je nutné uvádět u každé platby. Neidentifikovatelné platby budou odeslány zpět. 
 
Výše plateb a variabilní symboly pro rok 2018/2019:
 
Úplata za předškolní vzdělávání
Pro školní rok 2018/2019 byla stanovena na  980,- Kč za měsíc. Výše částky byla stanovena na základě analýzy neinvestičních nákladů a v souladu s §6 vyhláčky č. 14/2015 Sb. v aktuálním znění. 
 
 
Školkovné: 980,- Kč/měsíc
 

VS: 21819

 
 

Plavání:

Kurzovné: 460,- Kč

VS: 41819

doprava hotově v MŠ
 
 

Školka v přírodě: 3300,- Kč

Záloha 500,- Kč splatná do konce února, zbytek do 1. 6. 2019

VS: 51819