Platby

Všechny platby kromě obědů realizujte na účet:  115-7233700237/0100
Platby obědů viz: Základní informace
 
 
Pro rozlišení plateb používáme variabilní symboly (školkovné, školka v přírodě, plavání). Navíc  je  každému dítěti  přidělen při nástupu do školky specifický symbol, který zůstává stejný po celou dobu docházky. I specifický symbol je nutné uvádět u každé platby. Neidentifikovatelné platby budou odeslány zpět. 
 
Výše plateb a variabilní symboly pro rok 2021/2022:
 
Úplata za předškolní vzdělávání
Pro školní rok 2021/2022 byla stanovena na  980,- Kč za měsíc. Výše částky byla stanovena na základě analýzy neinvestičních nákladů a v souladu s §6 vyhláčky č. 14/2015 Sb. v aktuálním znění. 
 
 
Školkovné: 980,- Kč/měsíc
VS: 22022
 
 

Plavání: Kurzovné a doprava 1030,- Kč/10 lekcí, prosíme uhradit do 3. lekce

VS: 42022

 
 
 

Školka v přírodě: 

VS: 52022