Zápis do MŠ 2021

Termín zápisu pro zahájení docházky 1. září 2021 je 12. květen 2021

Zápis bude probíhat prostřednictvím webové registrace, která bude spuštěna 1. května. Po zaregistrování bude vygenerována žádost o přijetí, kterou vytisknete, doplníte a podepíšete. Jako termín podání prosíme doplňte 12. květen 2021.

K samotnému zápisu se dostavte bez dětí 12. května kdykoli mezi 8. a 19. hodinou do budovy nové školy. S sebou přineste: občanský průkaz (cizinci pas), rodný list dítěte, vytištěnou žádost o přijetí do MŠ a evidenční list (ke stažení zde: Evidenční list.docx (20,1 kB)). Budeme také rádi za vyplnění přiloženého dotazníku Dotazník2.docx (14,5 kB)

Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout nebo se registrovat online, vše bude možné uskutečnit přímo 12. května. Pokud se nebudete moci 12. května dostavit osobně, informujte o této skutečnosti vedoucí paní učitelku MŠ (pavlina.koudelikova@zsvelen.cz).

 případě, že by se vytvořila fronta, udržujte mezi sebou dostatečné rozestupy.

Více zde: https://www.mslibkovska.cz/zapis-do-ms-2019-2020/
 

Děti, pro které není MŠ povinná, potřebují potvrzení o očkování. Lze doložit:

- potvrzením od lékaře na druhé straně evidenčního listu
- čestným prohlášením (očkování vzor.doc (27 kB)) + kopií očkovacího průkazu
 

 

Vážení rodiče, vzhledem ke kapacitním možnostem mateřské školy a počtu dětí v obci Veleň - Mirovice, není reálné přijetí dětí mladších tří let, nebo dětí z jiných obcí. Stejně tak nelze zohlednit plánované stěhování do obce. Přednostně lze přijmout pouze děti, které již trvalé bydliště v obci mají. 

 

Kritéria přijetí 2021.docx (17122)

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2020 / 2021 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2020.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠVíce zde: https://www.mslibkovska.cz/zapis-do-ms-2019-2020/