Zápis do MŠ 

Zápis pro zahájení docházky od 4. září 2023 bude 10. května 2023 od 16 hodin v MŠ 

K zápisu je potřeba dodat:

- podepsanou žádost (dne 2. května 2023 bude spuštěna online registrace, kde následně bude vygenerována žádost)

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce (cizinci pas) dokládající trvalý pobyt dítěte 

- vyplněný evidenční list (ke stažení zde: Evidenční list.docx (20,1 kB)), jehož druhou stranu necháte potvrdit lékařem (důležité je očkování) 

Budeme také rádi za vyplnění přiloženého dotazníku Dotazník2.docx (14,5 kB)

 

 případě, že by se vytvořila fronta, udržujte mezi sebou dostatečné rozestupy.

Více zde: https://www.mslibkovska.cz/zapis-do-ms-2019-2020/Děti, pro které není MŠ povinná, potřebují potvrzení o očkování. Lze doložit:
 
 
Vážení rodiče, vzhledem ke kapacitním možnostem mateřské školy a počtu dětí v obci Veleň - Mirovice, není reálné přijetí dětí mladších tří let, nebo dětí z jiných obcí. Stejně tak nelze zohlednit plánované stěhování do obce. Přednostně lze na základě zákona přijmout pouze děti, které již trvalé bydliště v obci mají. 
 
 
Žádost o přijetí do MŠ je možné podat kdykoli během roku: Žádost o přijetí do MŠ bez data.pdf (105169)
 
 
 
 
 

 

 

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2020 / 2021 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2020.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠVíce zde: https://www.mslibkovska.cz/zapis-do-ms-2019-2020/