Zápis do MŠ 2022

Termín zápisu pro zahájení docházky 1. září 2022 je 11. květen 2022

Vážení rodiče,

ve středu 11.5.2022 od 16 hodin je vypsán zápis do MŠ. Prosíme, abyste dorazili s vyplněnými dokumenty (viz níže, nebo k vyzvednutí v MŠ), pokud možno i s dítětem. 

K zápisu potřebujete: občanský průkaz (cizinci pas), rodný list dítěte, vytištěnou a podepsanou přihlášku do MŠ (přihláška se vygeneruje po registraci) a evidenční list (ke stažení zde: Evidenční list.docx (20,1 kB)), jehož druhou stranu necháte potvrdit lékařem (důležité je očkování). Budeme také rádi za vyplnění přiloženého dotazníku Dotazník2.docx (14,5 kB)

 

 případě, že by se vytvořila fronta, udržujte mezi sebou dostatečné rozestupy.

Více zde: https://www.mslibkovska.cz/zapis-do-ms-2019-2020/Děti, pro které není MŠ povinná, potřebují potvrzení o očkování. Lze doložit:
 
Vážení rodiče, vzhledem ke kapacitním možnostem mateřské školy a počtu dětí v obci Veleň - Mirovice, není reálné přijetí dětí mladších tří let, nebo dětí z jiných obcí. Stejně tak nelze zohlednit plánované stěhování do obce. Přednostně lze přijmout pouze děti, které již trvalé bydliště v obci mají. 
 
 

 

 

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2020 / 2021 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2020.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠVíce zde: https://www.mslibkovska.cz/zapis-do-ms-2019-2020/