Zápis do MŠ 2020

Termín zápisu pro zahájení docházky 1. 9. 2020 je 12. květen 2020 od 17 hodin

K zápisu potřebujete: občanský průkaz (cizinci pas), rodný list dítěte, žádost o přijetí do MŠ a evidenční list. Budeme také rádi za vyplnění přiloženého dotazníku. Potřebné dokumenty si můžete vytisknout (viz níže) a doma vyplnit. Pokud nemáte možnost si formuláře vytisknout, budou k dispozici v budově MŠ ve dnech 4. a 5. května. Zápis bude probíhat bez přítomnosti dětí.

 případě, že by se vytvořila fronta, udržujte mezi sebou dostatečné rozestupy.

Více zde: https://www.mslibkovska.cz/zapis-do-ms-2019-2020/
 
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
 
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže),
 
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
 

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky - všechny dokumenty vytisknout, vyplnit a naskenovat, včetně rodného listu a to nejpozději do 12.5. 2020 00h
  2. e-mailem - všechny dokumenty vytisknout, vyplnit a naskenovat, včetně rodného listu a to nejpozději do 12.5. 2020 00h. Trvalý pobyt ověří ředitelka MŠ.
  3. poštou,
  4. osobní podání - 12.5. 2020 od 17 hodin v budově MŠ, Hlavní 160 bude probíhat sběr přihlášek do MŠ. K podání žádosti se dostaví jen jeden zákonný zástupce se všemi uvedenými náležitostmi. V případě, že by se vytvořila fronta, udržujte mezi sebou dostatečné rozestupy.
    Případné dotazy můžete směřovat na e-mail ms.velen@seznam.cz nebo tel.: 283 93 1279.
  5. Výsledky přijímacího řízení bude možno sdělit telefonicky po nahlášení registračního čísla, získaného při podání přihlášky a to od 19. května 2020, zveřejněny pak budou 2. června 2020 na internetových stránkách a v MŠ.
 
Kritéria zápisu se řídí aktuální platnou legislativou. Dovolujeme si upozornit rodiče na to, že příslušné paragrafy se měnily v poslední době každým rokem. Není tedy možné např. porovnávat situaci v roce 2020 s rokem 2016.

 

Vážení rodiče, vzhledem ke kapacitním možnostem mateřské školy a počtu dětí v obci Veleň - Mirovice, není reálné přijetí dětí mladších tří let, nebo dětí z jiných obcí.

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2020 / 2021 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2020.

1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka

- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ

3) Individuální vzdělávání

- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2020 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato

- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání

- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání

- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠVíce zde: https://www.mslibkovska.cz/zapis-do-ms-2019-2020/

kritéria-přijetí-dtí-do-MŠ-2020 (1).docx (14765)

Informace k zápisu.doc (29696)

k vytištění:

Žádost o přijetí do MŠ.docx (14597)

Evidenční list.docx (20311)

 

Dotazník.docx (14293)

prohlášení o očkování.doc (27648)