Upozornění

Upozorňujeme, že potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole (sleva na dani) bude možno vydávat od 20. ledna v mateřské škole.

 

Sněhulákový den

Ve čtvrtek 28. ledna 2021 si uspořádáme s dětmi Sněhulákový den. Děti by měly přijít v bílém oblečení a za domácí úkol by
 
měly vyrobit sněhuláka z  jakéhokoli materiálu. Na programu jsou hry, soutěže a vše, co se týká sněhu :-)
 
 
 

Vánoční besídka

 
Ve čtvrtek 17.12.2020 v 15.30h se ve školce uskuteční vánoční zpívání Ježíškovi. 
 
Vánoční zpívání proběhne jen s dětmi, bez účasti rodičů. Vystoupení natočíme a záznam bude rodičům rozeslán e-mailem.
 

Vánoční focení 2020

Vánoční focení proběhne 11. listopadu ve třídách Včelky a Mravenečci a  12. listopadu ve třídách Berušky a Motýlci od 8h, letos bohužel nebude možnost vyfotografovat se se sourozencem. Děkujeme za pochopení.

 

Strašidýlkový den

V pondělí 2. 11. 2020 proběhne v MŠ (v dopoledních hodinách) "Strašidýlkový den" :))) Děti mohou mít strašidelné kostýmy, ale nemusí. :))) Připraveny budou  soutěže i odměny. :)))))
 

Divadlo v MŠ

Ve čtvrtek 24. 9. 2020 nás navštíví herci s činohrou "O rybářovi a rybce".

 

Plavecký výcvik

 
Informace na třídních schůzkách. :)

 

Chovatelská výstava

V pátek 4. 9. 2020 navštívíme místní chovatelskou výstavu. :)

 

 

Vzhledem k situaci COVID 19 jsou podle Manuálu škol vydaného MŠMT zpřísněna hygienická pravidla při pobytu dětí v MŠ. Žádáme proto rodiče, aby nevodili do školky děti s jakýmkoli náznakem nemoci (rýma, kašel). Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost.

U vstupu do budovy jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Roušky nejsou povinné, pouze je omezen vstup rodičům do třídy. 

 

V příštím školním roce 2020/2021 se otevírají 4 třídy s celkovým počtem 84 dětí. Dvě třídy na adrese Hlavní 160 (stávající budova MŠ) a dvě třídy na adrese Hlavní  46 (budova bývalé ZŠ). V každé třídě budou děti všech věkových kategorií.

Pro nové děti je v prvních týdnech zaveden tzv. "Adaptační program", který je bohužel omezen ohledně Covid-19.V tomto období je vhodné děti vyzvedávat po obědě a pomalu je připravovat na odpočinek ve školce.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Veselá školka", vedle něhož má každá třída svůj Třídní vzdělávací plán - vše je k nahlédnutí v samostatných záložkách.

Nový školní rok začíná 1.9.2020 - do školky děti potřebují : - přezůvky s pevnou patou (podepsané)

                                                                                     - oblečení do třídy a převlečení na zahradu,

                                                                                       náhradní spodní prádlo i oblečení

                                                                                     - k odpočívání používají svůj polštář z domova, 

                                                                                       peřinky a prostěradla máme vlastní

                                                                                     - holčičky vlastní hřeben

 

Rozmístění dětí do jednotlivých tříd je zvěřejněno na webových stránkách (Úvod) dle registračních čísel.

Další informace se dozvíte na informativních schůzkách, které se konají ve středu 2.9. 2020 od 18.00hod. v nové budově ZŠ (ul. Hlavní 500).

 

Těšíme se na vás!