V příštím školním roce 2020/2021 se otevírají 4 třídy s celkovým počtem 84 dětí. Dvě třídy na adrese Hlavní 160 (stávající budova MŠ) a dvě třídy na adrese Hlavní  46 (budova bývalé ZŠ). V každé třídě budou děti všech věkových kategorií.

Pro nové děti je v prvních týdnech zaveden tzv. "adaptační program", v tomto období je dobré děti vyzvedávat po obědě a pomalu je připravovat na odpočinek a spinkání ve školce.

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem "Veselá školka", vedle něhož má každá třída svůj Třídní vzdělávací plán - vše je k nahlédnutí v samostatných záložkách.

Nový školní rok začíná 1.9.2020 - do školky děti potřebují : - přezůvky s pevnou patou (podepsané)

                                                                                     - oblečení do třídy a převlečení na zahradu,

                                                                                       náhradní spodní prádlo i oblečení

                                                                                     - k odpočívání používají svůj polštář z domova, 

                                                                                       peřinky a prostěradla máme vlastní

                                                                                     - holčičky vlastní hřeben

 

Rozmístění dětí do jednotlivých tříd bude zvěřejněno koncem srpna na webových stránkách podle registračních čísel, příp. Vám sdělíme e-mailem.

Další informace se dozvíte na třídních schůzkách, které se konají vždy první týden v září.

 

Těšíme se na vás!