Akce školky

ZÁŘÍ

Divadlo v MŠ "Zpívající koťata" ( 12. 9. 2018 )

! Plavecký kurz - začínáme již 7.9.2018 a končíme 16. 11. 2018 (každý pátek)

 

ŘÍJEN

Začátek cvičení  "Taj-či", zumby a jógy

Začátek hry na flétnu (předškoláci)

Divadlo v MŠ "Plecha a neplecha" ( 25. 10. 2018 )

Předvánoční focení ( 31.10.2018 )

 

 

LISTOPAD

Strašidýlkový den ( 1. 11. 2018 )

Pouštění draků

 

PROSINEC

Mikulášská nadílka  ( 5. 12. 2018 )

Vánoční vystoupení (besídka) v MŠ ( 20. 12. 2018 od 17:00 hod. )

 

LEDEN

Divadlo v MŠ "Zvířátka a loupežníci"  ( 22. 1. 2019 )

Sněhulákový den ( 31. 1. 2019 )

ÚNOR

Barevné dny

Karneval ( 15. 2. 2019 )

BŘEZEN

Divadlo v MŠ  "Chytrá horákyně"  ( 20. 3. 2019 )

Vynášení Morany

DUBEN

Divadlo v MŠ "Kouzla do MŠ" ( 2. 4. 2019 )

Velikonoce  od 19. 4. - 22. 4. 2019 

Návštěva v ZŠ ( 1. 4. 2019 předškoláci )

Zápis do ZŠ ( 3. 4. 2019 ) 

Muzikoterapie ( 16. 4. 2019 )

Den Země  ( 22. 4. 2019 )

Čaroděj. den ( 30. 4. 2019 )

KVĚTEN

Divadlo v MŠ  "Smolíček Pacholíček"  ( 29. 5. 2019 )

Fotografování

Den matek 

Den rodin 

Výlet 

Zápis do MŠ ( 7. 5. 2019 od 17. 00 hod. )

ČERVEN

Školka v přírodě ( od 17. 6. 2019 - do 21. 6. 2019 )

Den dětí  "Hledání pirátského pokladu" ( 3. 6. 2019 )

Den otců

Loučení s předškoláky ( 13. 6. 2019 )