Výroční zpráva

Výroční zpráva 2022 - 23.docx.pdf (36 MB)

Dny otevřených dveří 

Ve dnech 6. a 7. prosince se uskuteční dny otevřených dveří v historické školní budově. Cílem bude zejm. představit přípravnou třídu, její propojení a navázání na 1. stupeň školy a seznámení s výukou v první a druhé třídě. 
 

27. listopad

Vážení rodiče, milí žáci, dne 27. 11. bude naše základní a mateřská škola v provozu.

Stanovisko vedení školy zde: 27. listopad (1).docx (17158)

 

Zajímavý projekt

Dovolujeme si upozornit veřejnost na projekt MAS Brandýs. www.strednipolabi.cz/projekty/program-mali.html
 

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

opět bychom rádi rozšířili nabídku knih pro Vaše děti ve školní knihovně. 
Na naší škole se již stalo tradicí, že rodiče podporují své děti ve čtení tím, že se zúčastní akce Vánoční strom splněných přání.
Akce tradičně probíhala tak, že si rodiče vybrali titul ze stromečku před školou a vybraný titul zakoupili a děti si nakoupené knížky mohly rozbalit pod školním stromečkem. Zejména v loňském roce však většina rodičů volila možnost poslat škole finanční dar, za který pak škola knihu zakoupila, ovšem až po Vánocích.
Letos Vám tedy s předstihem nabízíme možnost zaslání daru na účet školy s tím, že knihy ještě před Vánoci nakoupíme, aby si je děti mohly pod stromečkem užít. 
 
Své příspěvky prosím poukazujte do 8. 12. 2023 na účet 115-7233700237/0100, v. s. 888, do poznámky slovo knihy
 
Samozřejmě, v čase předvánočním se před novou budovou na stromku objeví i tradiční "kouličky" s doporučenými tituly k zakoupení. 
 
 

Závazná přihláška na lyžařský kurz je ke stažení zde:

 

 

Finanční podpora

Vážení rodiče, máte-li potíže s platbou školkovného či stravného, kontaktujte vedení školy. Jsou různé možnosti podpory, o které škola může žádat.
 

 Hledáme nové kolegy....

Do našeho kolektivu rádi přijmeme odborníky zejm. technických, přírodovědných a IT oborů, kteří by rádi předali své zkušenosti a nadšení mladé generaci. 
 
 

 

 

 Školní poradenské centrum 

Výchovný poradce:

Mgr. Olga Nováková

olga.novakova@zsvelen.cz

Konzultační hodiny pro žáky a učitele

  • středa: 13.30 – 14.30 hod

  • další dle dohody

Metodik Prevence: 

Mgr.etMgr. Kateřina Čermáková 

katerina.cermakova@zsvelen.cz

anonymní schránka důvěry: 

www.nntb.cz/c/5926d16

www.upozorneni.nntb.cz