Včelky

Vážení rodiče, k 25. 10. ukončuje po vzájemné dohodě s naší školou spolupráci paní učitelka Jana ze Včelek. Děkuji jí velice za odvedenou práci a přeji hodně štěstí v budoucnu. Provoz Včelek bude nadále zajištěn bez omezení. 

Čekání žáků na kroužky

Vážení rodiče, žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, odcházejí po skončeném vyučování domů. V prostorách školy není možné čekat na odpolední kroužky. V rámci rozpočtu školy nejsou prostředky na zajištění dozoru mimo výuku. Je možné ještě přihlásit žáka do družiny. Děkujeme za pochopení. 
 

Lyžařský výcvik 2020

Všechny uskutečněné lyžařské výcviky byly zaměřeny zejména na mladší a začínající lyžaře. Letos chceme vyjít vstříc dětem starším. Z tohoto důvodu jsme se snažili zajistit ubytování v místě v červenou i černou sjezdovkou. Žáci z pátého ročníku a starší budou využívat (se souhlasem rodičů) i lanovku. V areálu je i svah pro lyžaře začínající. Kapacita výcviku je 45 žáků; při vyšším počtu zájemců dostanou přednost žáci starší. Na základě školního řádu si škola vyhrazuje možnost nebrat na výcvik žáky s kázeňskými problémy. Platby
 

Sběr papíru v ZŠ i MŠ

Jednorázová akce v  pátek 25. října. Kontejner bude přistaven ráno k budově nové školy. Odvezen bude během dopoledne. Všem, kteří se zapojí, předem děkujeme. Prosíme o vytřídění sběr - noviny, letáky, papíry (ne karton). 
 

Poděkování - sponzorský dar

Děkujeme dárcům/rodičům, kteří si nepřejí být jmenováni, že přispěli částkou 100 000,- Kč na vybavení zahrady mateřské školy. Moc si toho vážíme. Krásné vybavení nové třídy školky, přípravné třídy a školy bylo (a ještě bude) velice drahé. 
 

Ředitelská volna 

Vážení rodiče, po podzimních prázdninách  v naší škole nebude uděleno ředitelské volno. Jen ať se děti učí. :)

Ředitelské volno bude pravděpodobně uděleno 2 dny na konci června a pak v případě potřeby (vysoká nemocnost v pedagogickém sboru, odstávka vody atd.)
 

Informace ke kroužkům

Vážení rodiče, všechny kroužky začínají v říjnu, ale výjimkou jsou kroužky sportovní a kroužek judo, které začínají již 30. září. Na všechny se těšíme!

Přechody

Vážení rodiče, děti, které jezdí do školy na kole, jezdí často velmi nebezpečně. Na chodnících ohrožují chodce, na přechodu neslézají z kola a vjíždějí bez zastavení do vozovky. Dopravní výchova je sice součástí vzdělávacího programu, prosíme i o důrazné vysvětlení problému v rodinách. 
 

Hudební kroužky - nemoc vyučujícího

Vážení rodiče, vzhledem k nemoci pana učitele budou kroužky zahájeny v úterý 1. října. V případě dotazů prosím kontaktujte pana učitele mailem. 

 

Výzva k obezřetnosti

 Vážení rodiče, dne 17. 9. byl žák druhé třídy ve Veleni u pomníku uchopen za ruku neznámým mužem. Chlapec se mu vytrhl a utekl. 
 
V případě jakéhokoli ohrožení jsou školy vždy informovány Policií ČR. V tomto případě tomu tak není. Neobdrželi jsme žádný podnět, informaci či žádost o součinnost ...... Informaci jsme na webu zveřejnili na žádost rodičů.
Obezřetnost je vždy na místě. Učit děti, jak jednat s cizími lidmi, je nutné. Není ale nutné panikařit. Některé děti jsou tak vyplašené, že jim hrozí mnohem větší riziko. Včera např. utíkal chlapec bezhlavě do silnice, protože se bál černého auta na parkovišti...... 
Děkuji za pochopení. V. Kouřilová 

Maxík

Ukázková hodina proběhne ve čtvrtek 26.9. od 14:30.
 

Jóga

V kroužku jogy (tj. čtvrtek 13:30-14:15, od října) jsou ještě volná místa. Doporučuji pro děti, které mají problém s koncentrací nebo se svalovými dysbalancemi i s poruchami učení. 
Lenka Sýkorová

Judo

Kroužky judo začínají v pondělí 30.9.2019
S sebou kimono, nebo tepláky a tričko s dlouhým rukávem, přezůvky, pití
Před začátkem tréninků proběhne krátká informační schůzka
Přijďte si zacvičit
Petr Elbogen
 

FIE

Ochutnávková hodina pro všechny přihlášené proběhne 24.9.2019 ve 13.45 hod v červené třídě v přízemí. 
Vše, co budetet potřebovat, je tužka, papír a otevřená mysl.
Těším se na Vás, prožijeme spolu příjemnou hodinku.
Radka Šlégrová
 

Hračky do Včelek a Soviček

Vážení rodiče, máte-li doma již nepoužívané hračky, využili bychom je v nové třídě MŠ a v družině přípravné třídy (kočárky, panenky, autíčka, hrací deky na ven, hračky na písek...). Předem děkujeme. :) 
 
 

Volba druhého jazyka

V hlasování o druhý jazyk vyučovaný v ZŠ zvítězila španělština. 
 
 
 

Poděkování

Velice děkujeme rodičům, kteří uhradili za své dítě dopravu na plavání, přestože nemuseli. Moc si toho vážíme. 
 
 

 

Volná místa ve školní družině

Stále máme ještě volná místa v družině.
Hlásit se mohou děti 1. - 5. ročníku.
 

Přihlašování na kroužky je možné emailem, vyplněnou přihláškou či jinak písemně paní učitelce. Na pedagogicko-psychologické speciální aktivity se přihlašujte přímo lektorům - tj. slegrova@zsvelen.cz (FIE) a cermakova@zsvelen.cz 

Na kroužky, které škola neorganizuje, je nutné přihlášení přímo u organizátora (blackangels.cz, veselaveda.cz, streamkids.cz, sara.kejlova@gmail.com) viz Kroužky
 
 
 
 

Informace ze školní jídelny

V naší školní jídelně vaříme tak, abychom dodržovali správnou skladbu potravin, která je pro zdraví dětí důležitá. Abychom zachovali kvalitu školních obědů a spotřební koš potravin, je vzhledem k nárůstu cen potravin, který jste jistě všichni zaznamenali, nutné zvýšit finanční normativ.

Finanční norma na osobu a den činí od 1.9.2019

Základní škola:

  • mladší žáci (6-10 let)                                     26,-Kč
  • starší žáci (11-14 let)                                     28,-Kč

Mateřská škola:

  • děti 3-5 let                                                      31,-Kč
  • děti 6-7 let                                                      33,-Kč

Finanční limit pro bezhotovostní platby:

  • mladší žáci (6-10 let)                                     520,-Kč
  • starší žáci (11-14 let)                                     560,-Kč
  • děti 3-5 let                                                      620,-Kč
  • děti 6-7 let                                                      660,-Kč

Děkujeme za pochopení.

Dále upozorňujeme na změnu účtu školní jídelny:

Odhlašování obědů: 

den předem do 12:00 hod na www.strava.cz

ve výjimečných případech email: odhlasovani.obedu@zsvelen.cz

Neodhlášené obědy se účtují, zpětně nelze obědy odhlásit

 

Změna účtu školní jídelny pro platbu obědů od 1. 9. 2019:

Číslo účtu: 2001677864/2010

jako variabilní symbol uvádějte školou přidělený specifický symbol vašeho dítěte

 

 

Jana Oliveriusová                                                                                           Mgr. Věra Kouřilová

vedoucí školní jídelny                                                                                           ředitelka školy

 

Učit děti, jak reagovat na cizí osoby, je nutné neustále, nicméně není důvod panikařit.

Říjen
 
Začátek cvičení "Tajči, Zumba + Jóga"
 
Kroužek "Flétna"
 
15. 10. Divadlo v MŠ
 
16. 10. Vánoční fotografování (Motýlci a Berušky)
 
17. 10. Vánoční fotografování (Včelky)
 
31. 10. Strašidýlkový den
 
 

 

 

 

 

Kontaktujte nás