Dopravní den
Hned po Velikonocích, 23. dubna, zveme děti z mateřské školy a žáky 1.- 3. třídy základní školy a jejich rodiče na společnou projížďku ulicemi Veleně. Tentokrát kolem nových domů za novou budouvou školy. Vyzkoušejte společnou jízdu na kolech, tříkolkách, koloběžkách, bruslích ..... Děti ze školy začnou v 9, školka v 10. Součástí akce bude přednáška Policie ČR o zásadách bezpečného pohybu na komunikacích (kolem 10. hodiny). V případě deštivého počasí se akce neuskuteční. Jezdci na kolech, koloběžkách a bruslích povinně helmy. 
 
Nová školka
Prostor zbývá už jen vymalovat, ve středu přijde kontrola z KHS. Všechny žádosti jsou podány, čekáme na vyjádření úřadů. 
Hledáme paní učitelku do nové školky. Paní učitelka, která měla nastoupit, ze zdravotních důvodů nastoupit nemůže. 
 
Velikonoční prázdniny
Ve škole začínají ve čtvrtek 18. dubna. Školka je zavřena pouze v pátek a v pondělí. Užijte si krásné svátky jara.
 
Nový kroužek pro příští rok

Na naší škole se rozběhne kroužek animace. Zajímavé informace zde: https://www.streamkids.cz/Kurzy-pro-skoly-c44_0_1.htm

https://www.streamkids.cz/blog/umisteni-v-soutezi-t-mobile-rozjezdy

 
 
Přehlídka vojenské techniky Brázdim
Ve středu 17. dubna ze žáci, kteří projevili zájem, půjdou podívat na přehlídku vojenské techniky do sousední obce. Odchod ze školy bude po první hodině, návrat kolem 13. Akce se uskuteční za každého počasí. Žákům, kteří nechodí do družiny, hromadně odhlásíme oběd, protože součástí akce je opékání špekáčků. U dětí družinových necháváme na uvážení rodičů. 
 
Společné bubnování 2019
V úterý 16. dubna se žáci školy i děti z mateřské školy účastní společného bubnování. Nejedná se pouze o moderní doplněk hudební výchovy, ale o cílenou činnost zaměřenou na upevňování mezilidských vztahů a kolektivu tříd i školy vedenou zkušeným lektorem. Akci uskutečňujeme v rámci prevence sociálně patologických jevů. Přestože není v rozpočtových možnostech školy hradit tyto aktivity z vlastních zdrojů, prosíme rodiče, aby svým dětem umožnili účast na bubnování. Považujeme to za důležité, zejména pro děti, které potřebují posílit své místo v kolektivu.  
 
Edison 2019
Máme opět možnost účastnit se projektu Edison, pokud ubytujeme 6-8 zahraničních studentů. Termín 11. - 17. 11. Rodiče, kteří by byli ochotni postarat se o studenta, napište prosím na školní mail do čt 18. 4. Děkujeme. 
 
Předběžné výsledky zápisu do ZŠ

Vážení rodiče, k zápisu se dostavilo mnohem více dětí s trvalým bydlištěm v obci, než bylo na seznamu, který škola obdržela cca 2 měsíce před zápisem. Protože kapacita první třídy nestačí pro všechny děti s trvalým pobytem v obci, nebudou přijaty ty, které sice mají trvalé bydliště v obci, ale prokazatelně zde nebydlí.

Neoficiální seznam přijatých dětí:

38, 13, 24, 37, 31, 15, 32, 9, 10, 11, 12, 22, 14, 19, 21, 28, 33, 27, 36, 39, 23, 29, 35, 41, 44, 40

Žádají o odklad nebo doporučujeme odklad:

20, 17, 8, 16, 18, 45

Definitivní vydání rozhodnutí může být až po obdržení potvrzení o navýšení rejstříkové kapacity školy z MŠMT. Zatím je naše žádost na KÚ. 

 

Letní příměstský tábor

V budově základní školy se o prázdninách budou konat tři turnusy tábora. Informace zde: tabor.pdf (186048)
Nejedná se o akci organizovanou ZŠ a MŠ Veleň. 
 
Čtení pro rodiče:
 
Děti v médiích:
 
 
 
 
 
 
 
 
Abeceda peněz
 
4.ročník naší školy se přihlásil do projektu finanční gramotnosti České spořitelny s názvem Abeceda peněz. Celým projektem nás provází ČS, vstupem byla exkurze na pobočce v OC Globus. Děti plní každý týden úkoly, řeší příjmy, výdaje své firmy, rozpočet, logo, předmět podnikání, ceny výrobků a spoustu dalších zajímavých věcí. Výsledkem bude prodejní výstava v OC Globus před pobočkou ČS, dne 16.4. v odpoledních hodinách. Přijďte nás podpořit a zakoupit si velikonoční výrobky naší třídní firmy. Za utržené peníze by děti rády vyjely na výlet. Předem děkujeme za podporu.
 
Radka Šlégrová
 
 
 
 
 

Pracovní pozice v ZŠ

Od příštího školnho roku hledáme učitele na druhý stupeň; různé předměty, částečné úvazky ...... Přivítáme i nepedagogy. Pokud máte vysokoškolské vzdělání , lásku k oboru, který ovládáte, a považujete za smysluplné předávat své vědomosti a nadšení dětem, nabízíme vám pedagogické vedení a možnost doplnit si potřebné vzdělání postupně. Informace u vedení školy.  

 
 
Pokusíme se připravit Vám i Vašim dětem krásný zážitek.  Pokusíme se připravit Vám i Vašim dětem krásný zážitek.  

 

 

MŠ Duben 2019

1. 4. Návštěva v ZŠ 

      ( předškoláci )

2. 4. Divadlo

16. 4. Muzikoterapie v ZŠ

23. 4. Dopravní den ( Obecní úřad Veleň )

Velikonoce od 19. 4. - 22. 4. 

29. 4. Vyšetření zraku 

        ( přihlášené děti )

30. 4. Čaroděj. den

 

 

Kontaktujte nás