Výsledky zápisu do ZŠ

Konečně máme v ruce zápis o navýšení kapacity ZŠ, v pondělí budou na webu oficiální výsledky zápisu. 

Výsledky zápisu do MŠ

budou zveřejněny okamžitě po doladění seznamu přípravné třídy. 
 

Opět přípravná třída

Vážení rodiče, velice, ale opravdu velice děkujeme za to, jakým způsobem přistupujete k řešení vzniklé situace. Díky Vaší rychlé a klidné reakci začíná krystalizovat složení přípravné třídy. Přihlášené děti lze rozdělit do dvou skupin: na děti s odkladem a narozené na podzim, často v září (těm bychom přípravnou třídu rozhodně doporučili), a na děti narozené až v létě. I pro ty by přípravná třída měla smysl, kdyby v ní byly se stejně starými dětmi. Jelikož je velký rozdíl mezi dítětem sotva pětiletým a šestiletým, těmto dětem doporučujeme setrvat ve školce. Několik dětí narozených "někde mezi" bude individuálně posouzeno. S důvěrou se obraťte na paní učitelky. Jak již bylo řečeno na schůzkách - všechny varianty jsou pro děti dobré, žádné řešení není důvodem ke starostem, stresu či panice. 
Paní z PPP navštíví školku v pondělí 27. 5. dopoledne. Paní učitelky Vám rozdají k podpisu souhlasy s vyšetřením, bude ale nutné v pondělí odpoledne při vyzvedávání dětí paní psycholožce výsledek vyšetření podepsat. 
Souhlasy s vyšetřením prosíme podepsat s datem 27. 5. tak, aby byly podepsány do pondělního rána. Čas vyšetření pro děti, které zatím nechodí k nám do školky, byl stanoven na 14 hodin. 

Přípravná třída

Vážení rodiče, o přípravnou třídu projevili zájem rodiče pro 18 dětí. Zde zkrácený seznam, prosím o kontrolu, zda eviduji všechny: Fich, Mitr, Herol, Šetk, Hub, Čerm, Broj, Jant, Fore, Halb, Vose, Král, Kü, Škr 2x, Lip, Cil, Hyh.
Dle sdělení PPP je to i pro ně nová situace a budou řešit, jak na ni reagovat. Doporučují přípravnou třídu jednoznačně pro děti s odkladem a dále pro děti narozené na podzim, které by kvůli věku odklad mít neměly. Pro děti zvídavé, které se zajímají (chtějí listovat v knihách, ptají se), ale ne vše se rozvíjí tak, jak má (speciálně v percepční oblasti - např. nevyhraněná lateralita, chybí sociální dovednosti atd). Nedoporučují tuto třídu dětem hravým, dětem narozeným na jaře a v létě, které  jsou hravé přirozeně, tak, jak to odpovídá jejich věku. Děkuji všem za rychlou reakci. Dalším krokem bude vyjádření paní učitelek. Zítra, tj. v úterý, získají seznam zájemců, podívají se na data narození a s Vámi, rodiči, domluví, zda je třída pro Vaše dítě vhodná, a základní vyšetření provedou speciální pedagogové ze školy. Maximální počet dětí ve třídě je 15. Zítra nebo ve středu bych měla mít odpověď paní z PPP, jakým způsobem zrealizujeme dodání potřebných podkladů. 

Jóga 20. a 27. 5. odpadá

Jóga bude nahrazena v úterý 21. a 28.5. (13 - 13:45 hod.).
Děkuji za pochopení.
Sýkorová

Přípravná třída

Vážení rodiče, bohužel se zatím nepodařilo zastihnout paní Dr. z pedag.-psycholog. poradny. Pokusíme se vyřídit během příštího týdne. Rodiče dětí, které mají odklad, mohou zaslat na email. adresu poradna@pppprahavychod.cz prosbu o dopsání věty "Doporučujeme přípravnou třídu". Děkujeme.

 

! Vzhledem ke špatnému počasí a velké nemocnosti se přesouvá fotografování v MŠ na středu 22.5. 2019 Děkujeme

 
 

Třídní schůzka v MŠ

Ve středu 15.5. se od 18:00 koná schůzka rodičů všech budoucích předškoláků. Schůzka se týká i rodičů dětí s odkladem školní docházky a předškoláků, kteří budou do MŠ Veleň nově přijati (účastnili se minulý týden zápisu).

Vážení rodiče, určitě jste zaznamenali zápisový „masakr“ do školky. Během posledních měsíců došlo k rychlému nárůstu přihlášených dětí. Na nově vzniklou situaci musíme reagovat. Našli jsme řešení, které by umožnilo přijetí snad všech místních tříletých dětí, vyžaduje to ale mnoho práce a až následující dny ukážou, zda se vše podaří do konce prázdnin vyřešit. Vzhledem k tomu, že veškerou energii musíme zaměřit na to, jak přijmout od září 60 dětí, přitom do třídy, kterou jsme plánovali otevřít 20. května, se přihlásilo málo zájemců (méně než polovina kapacity), rozhodli jsme se, že na otevření třídy od května již nebudeme spěchat a připravíme vše k novému školnímu roku. 

 Zápis do MŠ

K zápisu se dostavilo 75 dětí. Chtěli bychom velice poděkovat rodičům netříletých dětí, že k zápisu nepřišli. Podaří-li se otevřít druhou třídu, bude možné přijmout 40 dětí. Určitě nebudou přijaty děti, kterým nebudou ke konci srpna 3 roky (přišlo jich 6) a dále děti ze sousedních obcí (7). Pokud zbylé děti seřadíme podle věku od nejstaršího, dvacáté dítě se narodilo 1.5.2015, čtyřicáté 11.1.2016. Toto je pouze VELMI předběžná informace. V následujících dnech bude nutné vše překontrolovat, některé děti nemají potřebné podklady, u některých není jasné bydliště atd.... Na rozhodnutí je dle zákona 30 dní. 

Vážení rodiče, poptávka po školce výrazně převyšuje naše možnosti. Není možné čekat, jak dopadnou soudy o děti nebo až budou kolaudovány stavby. Není možné donutit pronajímatele bytu, aby dal souhlas s trvalým pobytem. Přijaty mohou být pouze děti, které v době zápisu měly trvalé bydliště v obci. 

Nová školka, 
Ve středu 24.dubna byl na Krajskou hygienickou stanici odeslán poslední požadovaný dokument - rozbor vody. Na KÚ už čekají pouze na stanovisko KHS, jinak už je vše připraveno k navýšení kapacity. Na MŠMT by už také mělo být skoro vše hotovo. V tuto chvíli se zdá, že by nová třída mohla být otevřena 20. května. Je to později, než jsme předpokládali, ze všech zúčastněných se však doslova kouří. 
 
 
Nový kroužek pro příští rok

Na naší škole se rozběhne kroužek animace. Zajímavé informace zde: https://www.streamkids.cz/Kurzy-pro-skoly-c44_0_1.htm

https://www.streamkids.cz/blog/umisteni-v-soutezi-t-mobile-rozjezdy

 
 
Edison 2019
Máme opět možnost účastnit se projektu Edison, pokud ubytujeme 6-8 zahraničních studentů. Termín 11. - 17. 11. Rodiče, kteří by byli ochotni postarat se o studenta, napište prosím na školní mail do čt 18. 4. Děkujeme. 
 
Předběžné výsledky zápisu do ZŠ

Vážení rodiče, k zápisu se dostavilo mnohem více dětí s trvalým bydlištěm v obci, než bylo na seznamu, který škola obdržela cca 2 měsíce před zápisem. Protože kapacita první třídy nestačí pro všechny děti s trvalým pobytem v obci, nebudou přijaty ty, které sice mají trvalé bydliště v obci, ale prokazatelně zde nebydlí.

Neoficiální seznam přijatých dětí:

38, 13, 24, 37, 31, 15, 32, 9, 10, 11, 12, 22, 14, 19, 21, 28, 33, 27, 36, 39, 23, 29, 35, 41, 44, 40

Žádají o odklad nebo doporučujeme odklad:

20, 17, 8, 16, 18, 45

Definitivní vydání rozhodnutí může být až po obdržení potvrzení o navýšení rejstříkové kapacity školy z MŠMT. Zatím je naše žádost na KÚ. 

 

Letní příměstský tábor

V budově základní školy se o prázdninách budou konat tři turnusy tábora. Informace zde: tabor.pdf (186048)
Nejedná se o akci organizovanou ZŠ a MŠ Veleň. 
 
Čtení pro rodiče:
 
Děti v médiích:
 
 
 
Pracovní pozice v ZŠ

Od příštího školnho roku hledáme učitele na druhý stupeň; různé předměty, částečné úvazky ...... Přivítáme i nepedagogy. Pokud máte vysokoškolské vzdělání , lásku k oboru, který ovládáte, a považujete za smysluplné předávat své vědomosti a nadšení dětem, nabízíme vám pedagogické vedení a možnost doplnit si potřebné vzdělání postupně. Informace u vedení školy.  

 
 
Pokusíme se připravit Vám i Vašim dětem krásný zážitek.  Pokusíme se připravit Vám i Vašim dětem krásný zážitek.  

 

 

MŠ Květen 2019

7. 5.  Zápis do MŠ od 17. 00hod.

22. 5. Fotografování

28. 5. Muzikoterapie

29. 5.  Divadlo

31. 5.  Hledání pirátského pokladu 

 

MŠ Červen 2019

7. 6. Výlet

ŠvP od 17. 6. - do 21. 6.

12. 6.  MŠ z provozních důvodů pouze do 13.00 hod.

13. 6. Loučení s předškoláky

 

 

Kontaktujte nás