Bezplatné školní stravování - projekt Obědy do škol ve Středočeském kraji

Vážení rodiče, máte-li potíže s platbou stravného, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese zs.velen@post.cz. Jako škola se můžeme zapojit do projektu Obědy do škol ve Středočeském kraji. Do projektu můžeme přihlásit jak děti z MŠ tak i žáky z naší ZŠ. Cílovou skupinou jsou rodiny, které pobírají dávku v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) a tuto skutečnot doloží čestným prohlášením a potvrzením z Úřadu práce.

 

 

Průběžné výsledky zápisu do 1.třídy

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, zákonní zástupci nic nepodepisují. 
Seznam přijatých dětí
Registrační číslo Registrační číslo Registrační číslo
KR7YH 1KYJ1 058PE
6PL3H DVB2P J7C24
RX0I3 CQR6T WOOHW
B3RU7 MYCBD 89MLN
67QM5 6HSGC G0Y9C
LD64K WEVWD YN02F
4GPZA P55RB DML29
DMH2S XZATW XTAWX
O3DIM 2TEJX 94ISY
4X5F7 751SH XH7KP
5AW8G WR43M 7I32E
UWHXE 9ZIMN P3JJ7
48XS5 R6S5M V5JIM
SA00B OETCH OMH47
YC54A UC53Y 2F87H
UR3AB 9U7Z6 200NO

 

ZŠ Veleň pořádá příměstské tábory v následujících termínech

8.7. - 12.7. Cestovatelé - přihlášení: martina.cerna@zsvelen.cz
15.7. - 19.7. Jsem v pohybu - přihlášení: olga.novakova@zsvelen.cz
5.8. - 9.8. Prázdniny v plném proudu - přihlášení: martina-hercikova@seznam.cz
19.8. - 23.8. Spousta zážitků - přihlášení: martina-hercikova@seznam.cz

 

Finanční podpora
Vážení rodiče, máte-li potíže s platbou školkovného či stravného, kontaktujte vedení školy. Jsou různé možnosti podpory, o které škola může žádat.
 
 

 Hledáme nové kolegy....

Do našeho kolektivu rádi přijmeme odborníky zejm. technických, přírodovědných a IT oborů, kteří by rádi předali své zkušenosti a nadšení mladé generaci. Od 1. 9. 2024 přijmeme učitele na 1. stupeň, učitele fyziky, výtvarné výchovy, ICT, dále technika na servis IT. Na částečné úvazky i další pedagogy. 
 
 

 

 

 

 

  

Školní poradenské centrum

Výchovný poradce:

Mgr. Olga Nováková

olga.novakova@zsvelen.cz

Konzultační hodiny pro žáky a učitele

  • středa: 13.30 – 14.30 hod

  • další dle dohody

Metodik Prevence: 

Mgr.etMgr. Kateřina Čermáková 

katerina.cermakova@zsvelen.cz

anonymní schránka důvěry: 

www.nntb.cz/c/5926d16

www.upozorneni.nntb.cz