Dokumenty

 

Školní řád platný od 1. 9. 2022 .docx (2).pdf (208770)  Školní řád je živým dokumentem. Každoročně je upravován tak, aby odpovídal potřebám školy. Na jeho vytvoření se podílejí i zástupci žáků a uvítáme i podněty od rodičů. 

 
 

Pravidla pro hodnocení žáků platná od 1. 9. 2022 (2).pdf (182897)

 
 

Školní vzdělávací program  Škola-pro-3.-tisíciletí.pdf (2563577) byl vytvořen v systému ČŠI INSPIS, který školám umožňuje kontrolu, že nebylo opomenuto žádné téma. Stejně jako školní řád je každoročně vyhodnocován a pracujeme na jeho vylepšené verzi.

 

 

Výroční zpráva 2021-22_rev.docx (1).pdf (3920938)

Hospodaření školy: 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021.pdfRozvaha k 31.12.2021.pdfVýkaz zisku a ztráty k 31.12.2022.pdfRozvaha k 31.12.2022.pdf 

Výroční zpráva 202021.pdf (2462448)

Výroční zpráva 201920.docx.pdf (957662)

Koncepční záměr 2020-2025 (1).pdf (450551)

Koncepce 2015.pdf (282227)

ZŠ Veleň MPP.pdf (544312)

Školní program proti šikanování ZŠ Veleň.pdf (229974)

Preventivní strategie školy ZŠ VELEŇ.pdf (440519)

Program proti školní neúspěšnosti.pdf (172945)

Směrnice k vyřizování podnětů.pdf (50645)