Zápis do ZŠ pro školní rok 2024/25 proběhne 3. dubna 2024. 

Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí v nové školní budově 3. dubna od 13:30 do 19 hodin.  Dne 18. března bude spuštěn rezervační systém zde na těchto stránkách školy, prostřednictvím kterého podáte žádost a vytvoříte si rezervaci na konkrétní hodinu. K zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a OP dokládající totožnost zákonného zástupce a bydliště (cizinci povtrzení trvalého pobytu). Uděláte nám radost, když s sebou přinesete obrázek, který Vaše dítě namalovalo. Doba pro zápis jednoho dítěte bude cca 20 min. 
Registrace na konkrétní čas zápisu bude možná od 18. 3. osmi hodin ráno do půlnoci 1. 4. na tonto linku:
 
Odklady
 V případě podání žádosti o odklad prosíme již v rámci registrace toto uvádět; následně se vygeneruje žádost o odklad. K zápisu není nutné přicházet s dítětem, je ale potřeba dostavit se k zápisu za účelem ověření totožnosti a dodat doporučení odkladu ze školského poradenského zařízení a od lékaře.
 
Zvláštní případy
V případě žádostí o domácí vzdělávání, vzdělávání v cizině, střídavou péči atd. prosíme prostudujte platnou legislativu (zejm. školský zákon) a doložte potřebné dokumenty. 
  
V případě dotazů kontakujte vedení školy na mail zs.velen@post.cz
 

Kritéria přijetí:

kritéria-přijetí-do-ZŠ.docx (3).pdf (87791)

 

Informace pro rodiče dětí z jiných obcí: 

Vážení rodiče, děkujeme za zájem o naši školu a žádost o přijetí samozřejmě podat můžete. Kapacita ZŠ Veleň umožňuje ale pouze výjimečně přijímat nespádové děti. Toto přijetí je možné v případě, kdy některé z místních dětí zvolí školu jinou, má doporučeno odklad, se kterým rodiče původně nepočítali, atd. V případě uvolnění místa se z nespádových dětí losuje (viz kritéria přijetí). 

Stejná pravidla platí i případě přestupu žáka. Přestup žáka, i když bydlí v obci Veleň-Mírovice, je možný pouze v případě volné rejstříkové kapacity a současně kapacity třídy. Děkujeme za pochopení. 

Žádost o přestup žáka/žákyně: 3.14 Žádost o přestup žáka .docx (9,3 kB)

 

Obecné informace k průběhu zápisu do 1. třídy

 
Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků doporučeno MŠMT: Desatero pro rodiče.pdf (369788)