Aktuální informace k zápisu do ZŠ 

Letošní zápis proběhne 21. dubna 2021 a bude rozdělen do tří částí.
1. Od osmi hodin ráno 7. dubna do půlnoci 20. dubna bude otevřen webový registrační formulář, prostřednictvím kterého zaregistrujte své dítě a to i v případě, že přicházíte po odkladu nebo budete žádat o odklad. 
Postup je následující:
- vyplňte všechna zvýrazněná pole
- zvolte variantu zda: jdete k zápisu, jdete k zápisu po odkladu, žádáte o odklad
- potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů 
Po zaregistrování budete vyzváni, abyste si stáhli přihlášku nebo žádost o odklad. Tato výzva spolu se všemi informacemi Vám přijde i mailem. Přihlášku, resp. žádost o odklad stáhněte a vyplňte zbylé údaje. Doplňte termín podání - 21. 4. 2021. To je den zápisu a od tohoto data poběží zákonná lhůta 30 dní pro vydání rozhodnutí. 
 
2. Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku dne 21. dubna prosíme doručte do nové školy kdykoli mezi 8. a 19. hodinou. Proběhne kontrola zadaných údajů, ověření Vaší totožnosti případně doplnění dalších informací. Přineste s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte popř. další dokumenty (viz Kritéria přijetí). Pokud nemůžete registrovat přes web, bude možné vyplnit přihlášku 21. dubna ve škole.
 
3. Bude-li to jen trochu možné, uspořádáme v červnu pro děti slavnostní zápis, aby si tento význaný životní okamžik užily. 
 
Kritéria přijetí do ZŠ Veleň: kritéria-přijetí-do-ZŠ.docx (14693)
 
 
   

Obecné informace k průběhu zápisu do 1. třídy

 
Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků doporučeno MŠMT: Desatero pro rodiče.pdf (369788)