Obecné informace k průběhu zápisu do 1. třídy

 
Letošní zápis bude jiný. Zde pouze obecné informace: 

Pro děti je zápis významným životním momentem, proto se snažíme tuto chvíli připravit co nejkrásnější a doufáme, že se dětem bude líbit. Zápis bude probíhat formou rozhovoru a drobných her, ze kterých paní učitelky poznají, do jaké míry je dítě samostatné, zda dokáže plnit jednoduché úkoly, potřebuje-li logopedickou péči atd. Není potřeba před zápisem do školy učit děti písmenka a rozhodně není potřeba mít ze zápisu obavy. Zápis bude probíhat v nové školní budově. 

 

Pro zákonné zástupce dítěte je zápis administrativním úkonem, k němuž potřebují občanský průkaz (cizinci pas) a rodný list dítěte. Pokud už předem víte, že budete žádat o odklad školní docházky, přineste s sebou rovnou žádost o odklad školní docházky + dva dokumenty: posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (podle výkladu MŠMT je odborným lékařem i praktický lékař pro děti a dorost). Pokud nemáte, nevadí, na vše je dost času - společně domluvíme, vysvětlíme, vyřešíme..............

 

Zápis proběhne 22. dubna 2020. Prvního dubna bude spuštěna webová aplikace, kterou se přihlásíte na určitou hodinu. 

Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků doporučeno MŠMT: Desatero pro rodiče.pdf (369788)