Zápis do ZŠ pro školní rok 2024/25 proběhne 3. dubna 2024. 

Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí v nové školní budově 3. dubna od 13:30 do 19 hodin.  Dne 18. března dubna bude spuštěn rezervační systém zde na těchto stránkách školy, prostřednictvím kterého podáte žádost a vytvoříte si rezervaci na konkrétní hodinu. K zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a OP dokládající totožnost zákonného zástupce a bydliště (cizinci povtrzení trvalého pobytu). Uděláte nám radost, když s sebou přinesete obrázek, který Vaše dítě namalovalo. Doba pro zápis jednoho dítěte bude cca 20 min. 
 
Odklady
 V případě podání žádosti o odklad prosíme již v rámci registrace toto uvádět; následně se vygeneruje žádost o odklad. K zápisu není nutné přicházet s dítětem, je ale potřeba dodat doporučení odkladu ze školského poradenského zařízení a od lékaře.
 
Zvláštní případy
V případě žádostí o domácí vzdělávání, vzdělávání v cizině, střídavou péči atd. prosíme prostudujte platnou legislativu (zejm. školský zákon) a doložte potřebné dokumenty. 
  
V případě dotazů kontakujte vedení školy na mail zs.velen@post.cz
 

Kritéria přijetí:

Kritéria budou zveřejněna 30 dní před zápisem, velmi pravděpodobně budou stejná jako v minulých letech (2023: kritéria-přijetí-do-ZŠ.docx.pdf (69387))

 

Informace pro rodiče dětí z jiných obcí: 

Vážení rodiče, děkujeme za zájem o naši školu a žádost o přijetí samozřejmě podat můžete. Kapacita ZŠ Veleň umožňuje ale pouze výjimečně přijímat nespádové děti. Toto přijetí je možné v případě, kdy některé z místních dětí zvolí školu jinou, má doporučeno odklad, se kterým rodiče původně nepočítali, atd. V případě uvolnění místa se z nespádových dětí losuje (viz kritéria přijetí). 

Stejná pravidla platí i případě přestupu žáka. Přestup žáka, i když bydlí v obci Veleň-Mírovice, je možný pouze v případě volné rejstříkové kapacity a současně kapacity třídy. Děkujeme za pochopení. 

Žádost o přestup žáka/žákyně: 3.14 Žádost o přestup žáka .docx (9,3 kB)

 

Obecné informace k průběhu zápisu do 1. třídy

 
Jak můžete pomoci svým dětem

Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.

Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků doporučeno MŠMT: Desatero pro rodiče.pdf (369788)