ROK S KRTKEM

 

                                Třídní vzdělávací program

 

 

 

Zpracovaly:

Petra Kalusová,

Markéta Papežová

 

 

 

 

Témata a činnosti

 

Září :      Krtek se představuje

              Jak se zajíc stal zahradníkem

              Jak krtek a ostatní zvířátka pomáhali zajícovi postavit nový domeček

 

Hlavní činnosti: poslech úvodní pohádky, seznamovací hry,  povídání se zrcadlem (popis sebe sama), pavučina kamarádství, co roste na stromě a co na záhoně, bacily a vitaminy, relaxace, VV - ovoce - tupování houbičkou, malujeme barvy ovoce, píseň "Koulelo se koulelo", "Měla babka čtyři jabka" - tanec mazurka, ochutnávka ovoce a zeleniny. Zařízení našeho domova, zdobení domečků z krabic, pojmenování základních tvarů - čtverec, trojúhelník.

 

Říjen:      Jak krtek a veverka zkoumali semínka rostlin

               Krtek a sluníčko

               Krtek a drak

 

Hlavní činnosti: poslech úvodní pohádky, vycházka do okolí MŠ a do lesa, určování plodů (kaštany, různé ořechy, šišky), obrázky a zvířátka z kaštanů, PH "Spadla šiška na Františka", Jak se semínka dostanou ze šišky. Sluníčko v různých ročních obdobích, Co by se dělo, kdyby slunce nesvítilo, VV -Jaké šaty nosí podzim - skupinová práce. Co vidí sluníčko (globus - jak vypadá Země z výšky), Déšť - rytmizace básně. Co je vítr, zkoumáme vzduch - hra Veselé balonky, pohádka Mráček a počasí, pojmy jasno, polojasno, zamračeno, vánek, vítr, vichřice atd.

 

Listopad:       Jak se stromy a keře loučily se zvířátky

                      Jak se krtek loučil s čápem

                      Jak krtek uspával malého ježka, mravence a medvídky

 

Hlavní činnosti: poslech úvodní pohádky, procházka po zahradě a okolí MŠ a určování stromů, obtisky listů, překážková dráha v lese, VV - podzimní krajina - malování solí, pojmy keř, strom, kořen, větve, kmen. Pohádka Jak letěl čáp do Afriky, Co viděl čáp z výšky - koláž, tanec čápů a sýkorek, Husí sněm, báseň "Ptáček volá", Ptáci u krmítka. Proč se živočichové ukládají k zimnímu spánku, VV - ježek, beruška, PH Kdo spí a kdo ne, relaxace Čtvero ročních období - Zima.

 

Prosinec:       Jak krtek potkal čerta

                      Jak krtek slavil se svými kamarády vánoce

                      Cesta do Betléma

 

Hlavní činnosti : poslech úvodní pohádky, vytváření masky čerta, připomenutí historie Mikuláše, hmatová hra "Co je ukryto v punčoše?", PH "Jak se hledali andělé a čerti", tisk z koláže "Anděl", básničky a říkadla s čertovskou tematikou. Hra Cesta do Betléma - úkoly pro rodiče a děti.

 

Leden:       Krtek a sněhulák

                  Šátky pro paní Zimu

                  Veselé vločky

 

Hlavní činnosti: poslech úvodní pohádky, Co se děje po celý rok, PH Dva mrazíci, VV - malba: sníh za oknem, pokusy se sněhem a ledem. Skupinová práce - Paní Zima - práce s látkami a barva, Tanec vloček, Hra "Co je pravda a co lež". Pojmy vločka, rampouch, led.

 

Únor:        Jak se krtek chtěl dozvědět všechno o lidech

                Jak pejsek vyčenichal krtka

                Krtek léčí zajíce

 

Hlavní činnosti: poslech úvodní pohádky, Poslouchej, dívej se a ukazuj - pojmenování částí těla, pojmy lidská postava, hlava, trup, paže, nohy, písničky "Hlava, ramena" a "Sem a tam", obkreslování lidské postavy, PH "Lepidýlko", kresba portrétu, obtisky dlaní, báseň "Mám dvě uši k poslouchání", puzzle Kostík, PH "Dotkni se mé kosti",  zkoumáme své tělo.  "Pět kamarádů" - lidské smysly. Proč zvířátka a lidé onemocní, Vitaminy - naši kamarádi, dramatizace příběhu : "Ošetřujeme nemocného kamaráda". Básně "Kašel", "Zoubky", malování bakterií nebo virů, hra "Co se smí a co ne", pojmy zdravé a nezdravé jídlo.

 

 

Březen:       Jak krtek a skřivánek přivolali jaro

                   Sněženky se probouzejí

                   Zvuky jara

 

Hlavní činnosti: poslech úvodní pohádky, vyháníme zimu "Zimo, zimo, táhni pryč", vynášení Morany, Probouzení jara hezkým slovem, Ztvárnění síly slunce během celého roku, Malujeme jaro, voláme jaro pomocí rytmických nástrojů, poslech zvuků jara, tvoření sluníčka.

 

Duben:        Krtek a semínko

                   Naše třída, naše zahrada

                   Svátek Země

 

Hlavní činnosti: poslech úvodní pohádky, Jak se semínko probouzí - klíčení na vatě, Jak vyroste květina, poznávání základních květin, skládání rozstřihaného obrazu, VV - zapouštění barev - váza s květinami, Květiny a včelky, vytvoření třídního herbáře;  Od pupenu k jablíčku, Uklízíme v přírodě, oslavujeme Den Země, pojmy třídění odpadu, ochrana přírody, rozlišování různých materiálů (plast, papír, sklo).

 

 

Květen:       Jak krtek se zajícem budili ježka

                   Život motýla

                   Jak je to s těmi mravenci

 

Hlavní činnosti: poslech úvodní pohádky; pojmy hmyz a savec - v čem se liší, Mluvíme zvířecí řečí - rozdělování slov na slabiky a vytleskávání, Zvířata a jejich mláďata, hra Lidské pexeso (zvuky zvířat). Od vajíčka k motýlovi; pojmy housenka, kukla, výroba motýla z těsnící pěny; VV - Hmyz v trávě, pozorování mravenců v přírodě, mluvíme mravenčí řečí, hra Na probuzenou stonožku.

 

 

Červen:        Jak krtek pomáhal dešťové kapce najít kamarády

                    Kdo žije v rybníce

                    Koloběh vody

 

Hlavní činnosti: poslech úvodní pohádky; pokusy s vodou (vaření vody, voda v ledničce, voda ve sklenici), hra "Všechno žije, co vodu pije", koloběh vody v přírodě - vytvoření krajinky ve velké sklenici, VV - Mraky s kapkami,; pohádka Žába a pramínek, poslech hlasů různých druhů žab, skládání žáby z papíru; pojmy potok, řeka, moře, oceán; Chytání papírových ryb, hra Na potápěče - poznávání různých mořských živočichů, Cesta vody do moře.